LATEST NEWS

- News from the industry

Säkra framtidens elberedskap

Med batterilager från DENIOS
När tillgången på sol- och vindenergi kan kännas opålitlig och priserna på el varierar kraftigt från timma till timma kan ett batteribaserat energilager vara lösningen för att säkra elberedskapen och kostnadskontrollen. Modellen bygger på att energilagret laddas upp när det finns tillgång på el och används när priserna går upp. Med ett batteribaserade energilager (BESS*) kan alltså effekttoppar jämnas ut samtidigt som en oavbruten strömförsörjning säkerställas - till exempel för sjukhus, industrier, byggarbetsplatser eller evenemang.

Batteriförvaring har blivit ett högaktuellt ämne även i Sverige

Battery energy storage systems - BESS är en lösning som redan används storskaligt utomlands och har blivit ett högaktuellt ämne även i Sverige med den rådande energikrisen. Litiumbatterierna som används är energieffektiva och har snabba laddningstider men är även förenade med fara om en termisk rusning uppstår. Utvecklingen inom området har gått snabbt framåt vilket resulterat i att lagstiftningen släpat efter i flera länder. Flertalet olyckor där personal från räddningstjänsten skadats när termisk rustning har uppstått i litiumbatterierna har redan rapporterats. Exempelvis skadades 8 brandmän 2019 i Arizona när en batterilagringsenhet fick ett explosionsartat brandförlopp. En annan stor olycka inträffade i Beijing 2021 där två brandmän tragiskt omkom.

- I dagsläget finns inte någon föreskrift i byggreglerna som specifikt ställer krav på energilager och hur de projekteras i Sverige. Det som händer då är att kraftfulla batterier placeras i vanliga containrar som inte alls är anpassade för batteriförvaring. Det här medför stora risker med explosionsartade brandförlopp som är farliga för både samhället och räddningspersonalen. Jag förstår att man snabbt vill få till ett energilager men det gäller att beakta både möjligheter, risker och säkerhet för att få en hållbar och säker lösning, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Brandtekniska krav för battericontainrar

Vilka brandtekniska krav som bör ställas på batteribaserade energilager är alltså inte enhetligt reglerat. Både Australien och USA har tagit fram skärpta riktlinjer och Federal Association of Energy Storage Systems (BVES) har nyligen definierat riktlinjer för strukturellt och tekniskt brandskydd för stora litiumlagringssystem. DENIOS som länge arbetat med brandskyddssystem, och är ledande inom batterisäkerhet, kan med sin brandklassade battericontainer erbjuda en BESS-lösning som uppfyller alla BVES-krav.

- Vi har en lösning klar som är tillräckligt säker för placering ute i samhället, säger Linus Jacker.

Övervakning av battericontainer dygnet runt med sensorer

DENIOS battericontainer har optimala temperaturförhållande och ventilation anpassad för litiumbatterier. Med byggtekniska skyddsåtgärder kan potentiella faror begränsas automatiskt redan i ett tidigt skede. Sensorer och larm erbjuder battericontainern övervakning dygnet runt samtidigt som 90 eller 120 minuters brandklassningen för både invändiga bränder, som startar inuti battericontainern, samt utvändiga bränder ger nödvändig tid för att förhindra brandspridningen till omkringliggande område. DENIOS battericontainers har använts framgångsrikt i bland annat Italien där både myndigheter och försäkringsbolag rekommenderar 120 minuters brandklassning för all batteriförvaring.

Elina Pöyliö Jacker
Pressansvarig Marknad
elP@denios.se
0727-311710
Contact information
Mailing address
Dator­gatan 3
56133 Huskvarna
Visiting address
Dator­gatan 3 5tr
56133 Huskvarna
Region
Jönköping
Jönköpings county
Sweden
Organization id:
556613-7930
Founded: 1986
Employees: 8
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till DENIOS AB

I mer än 35 år har vi hjälpt företag - oavsett om det är ett tvåmansföretag eller en stor koncern - att leva upp till det ökande ansvaret och minimera riskerna för människa och miljö vid hanteringen av kemikalier. Med förvaringslösningar, där man kan lagra farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt. Med produkter, som underlättar hanteringen och skyddar personalen från kontakt med skadliga substanser. Med rådgivning kring säker förvaring och hantering av kemikalier. Med förbrukningsprodukter så som spillskydd, absorbenter och trasor.

Som PARTNER FÖR MILJÖN erbjuder vi våra kunder en säker helhetslösning med produkter och kunskap för smidigare och säkrare kemikaliehantering. Utöver våra standardprodukter utvecklar vi koncept och lösningar för lagring och hantering av farliga ämnen, hela vägen till individuellt planerade lösningar, specialanläggningar och stora anläggningar.

För detta ändamål erbjuder vi en kompetent projekthandläggning - från rådgivning och planering via egen produktion och montering till kontroll och driftsstart. Välkommen att kontakta oss!

Certifications

ISO 14001:2008 – ISO 9001:2000

Contacts

Elina Pöyliö
036-39 56 60

Videos

Påkörningsskydd och avspärrningar

Påkörningsskydd och avspärrningar
Förvaringsskåp plåt
Hurtsar från DENIOS
Fatkärra SecuComfort
Test av uppsamlingskärl vid brand
Brandklassade kemikalieskåp
Uppsamlingskärl för fat PolySafe
BioX

LATEST NEWS

- News from the industry
12/1/2023
Stålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023Steute strukturerar om sina affärsområdenMomentum Group förvärvar Swerub
11/30/2023
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
11/29/2023
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
11/28/2023
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
11/27/2023
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning