Sjögårdsvik AB

070-625 69 24
Not activated
Mailing address
Valldaängs­vägen 7
43494 Vallda
Visiting address
Valldaängs­vägen 7
43494 Vallda
Region
Kungsbacka
Hallands county
Sweden
Organization id:
556731-5550
Founded: 2007
Employees: *
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Sjögårdsvik AB!

Vi erbjuder rådgivning och utbildning inom lasersäkerhet, främst lasersäkerhet rörande laserbearbetningsutrustningar.

Laserbearbetningsutrustningar
Vi går igenom tillverkarens riskanalys av utrustningen, eller upprättar en sådan om den inte finns. Baserat på riskanalysen tar vi fram arbetsinstruktioner för varje utrustning. Vidare kan vi ta fram en plan för lasersäkerhetsrutinerna på företaget, och i samråd med skyddombudet se till att denna integreras som en del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Under detta arbete kan vi även se till att olika arbetstagare får relevant utbildning; operatörer, avancerade användare, och inte minst den lasersäkerhetsansvarige och dennes ställföreträdare.
Om Sjögårdsvik anlitas för hela, eller delar av, arbetet ovan, anpassar vi även utbildningarna på bästa sätt till företagets situation.
Vi ger även generella utbildningar för operatörer, avancerade användare, och lasersäkerhetsansvariga. Antingen som företagsbeställda utbildningar på plats hos er, eller i extern lokal, eller som öppna utbildningar några gånger per år.

Välkommen att kontakta oss!

Agents

Laser on Demand GmbH, Germany (General agent)
Uthyrning av högeffektlasrar för laserbearbetning. Processutveckling inom laserbearbetning.

Contacts

Urban Widén
070-625 69 24