LATEST NEWS

- News from the industry

Säker uppkoppling och AI är nyckeln till framgång 2024

Behovet av ständig uppkoppling kommer att bestå
Effekterna av den hybrida arbetsmodellens intåg fortsätter. Satsningen på molnlösningar var på bred uppgång redan under decenniet innan större delen av världen beordrades att stanna hemma, men under de senaste åren har de tagit fart på allvar. Molnlösningar är kraftfulla, men heller inte utan komplikationer, särskilt när en stor del av företagens arbetsstyrkor växlar mellan kontors- och hemarbete och i vissa fall använder personliga enheter för att komma åt företagsnätverk. Detta ger hotaktörer utökade attackytor att rikta in sig på.

Molnlösningar levererar ett enormt affärsvärde när de används tillsammans med MEC och privat 5G, men att hantera alltmer komplexa molnkonfigurationer kan vara utmanande med tanke på de omfattande säkerhetsövervägandena som krävs. Med detta i åtanke kommer nycklarna till framgång i år och framöver att handla om säker uppkoppling och lämplig AI-användning.

Behovet av ständig uppkoppling kommer att bestå med säkerhetsrisker som följd
Företagets gränser har suddats ut på grund av hybrida arbetsmiljöer. Människor är i konstant rörelse och växlar mellan enheter och nätverk. Ständig uppkoppling överallt utgör ett stort behov, då anställda behöver ha tillgång till information var de än befinner sig. Det nya BYOD-tillvägagångssättet, som många organisationer har misslyckats med, har ytterligare försvårat detta. Om en anställd får åtkomst till ett företagsnätverk via en personlig enhet och den sedermera äventyras, så exponeras även det bredare nätverket. Att använda en arbetsenhet i ett osäkert offentligt nätverk kan ge liknande konsekvenser. Organisationer måste erkänna att dessa gränser och medföljande säkerhetsparametrar har suddats ut för att kunna vidta rätt åtgärder.

Då tilltagandet av molnet och digitaliseringsprocesser inte visar några tecken på inbromsning i år, så kommer organisationer att behöva öka sitt fokus på säkerhet, inte minst på grund av en växande förekomst av attackmönster såsom social ingenjörskonst, samt de ökande kostnaderna för intrång. Ett exempel är kostnaderna för ransomware som har fördubblats under de senaste två åren, enligt 2023 års Data Breach Investigations Report (DBIR).

AI kommer att ge ökad säkerhet
2023 var ett kanonbra för AI, tack vare den ökande populariteten för chatbots och andra generativa AI-tekniker.

Som tidigare nämnts så multipliceras attackvektorer samtidigt som attackytor vidgas. Detta på grund av det växande antalet uppkopplade personer och det stora utbudet av olika enheter och miljöer. I och med exempelvis IoT-enheter som ansluter fysiska enheter och utrustning till nätverk, så har antalet potentiella intrångspunkter som hotaktörer kan utnyttja ökat. Fördelarna med dessa alltmer sofistikerade uppkopplingslösningar är förstås enorma, men de måste matchas med robusta säkerhetslösningar för att kunna förverkliga sin fulla potential.

Företag kommer att finna det alltmer besvärligt och tidskrävande att stå emot den stora mängden spambots och andra automatiserade attacker. AI kan hjälpa till att automatisera avvikelser och hotupptäckt, vilket avsevärt minskar eller eliminerar de tidskrävande uppgifterna som historiskt sett har utförts manuellt av människor för att skanna och utvärdera potentiellt skadliga aktiviteter. Det gör det möjligt för säkerhetsteam att fokusera sina ansträngningar på kritiska, mer komplexa uppgifter. Dessutom kan AI bearbeta enorma mängder data och med ökad effektivitet sortera bort det som är skadligt. Ju större omfattning som AI utför dessa skanningar och mänskliga säkerhetsteam justerar och förfinar dess parametrar, desto smartare och med större exakthet kan hot identifieras och neutraliseras.

Aptiten på molnbaserade lösningar kommer att öka för att möta hybrida arbetssätt
Den hybrida arbetsmodellen är förmodligen här för att stanna. Men även om så inte är fallet, så kommer effekterna av dess uppkomst att bestå. Behovet av ständig uppkoppling överallt och aptiten på molnbaserade lösningar kommer bara att fortsätta under 2024. Således kommer även behovet av förbättrad cybersäkerhet att öka proportionellt. De företag som fortsätter att investera i avancerade anslutningslösningar samtidigt som de noggrant arbetar för att hjälpa till att säkra sina slutpunkter och nätverk kan positionera sig bättre för att långsiktigt begränsa potentiella cyberhot.

Av: Sanjiv Gossain, Group Vice President och Head of EMEA, Verizon Business
Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige