LATEST NEWS

- News from the industry

Nytt verktyg hjälper företag att bli mer innovativa

Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag
Företagare i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har nu chansen att med ett enkelt digitalt verktyg ta tempen på sitt innovationsklimat. Verktyget är ett självskattningstest bestående av 29 frågor inom 8 olika områden.

– Det tar cirka sju minuter att svara på frågorna och efteråt får företagaren en analys med konkreta tips på hur de kan skapa förutsättningar där de tar tillvara på innovativa idéer och ser till att de blir verklighet, säger Josefin Lundberg, COO och innovationsledare på Skellefteå Science City.

I en gemensam satsning att stötta företag i sitt innovationsarbete har innovationsaktörerna Skellefteå Science City, Piteå Science Park och Bizmaker gått samman och utvecklat ett digitalt verktyg. Verktyget ”Innovationsanalysen” ger företagen en vägledning i hur företagets innovationsförmåga kan stärkas. Analysen som genereras ger företagen en nulägesbild över hur de beaktar innovation, men också praktiska råd för att stärka företagens förmåga att tillvarata och främja innovation. De som vill kan också få fortsatt stöd av respektive science park i sin region.

– Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag och även organisationer som tycker att innovation är viktigt, vare sig de redan jobbar med förändringsarbete och innovation och vill utvecklas mer eller om de precis är i startgroparna, säger Mona Sundin, affärsområdeschef på BizMaker.

Testet är kostnadsfritt och består av frågor inom områden som till exempel strategi, ledarskap och kultur, affärsmodell och varumärke samt omvärld och affärsmöjligheter.

– Innovationsarbete kan verka komplext och svårt men det behöver det inte vara. Det är ledningen på företagen som skapar förutsättningarna och deras ambition är avgörande för att arbetsplatser ska kunna arbeta med innovation, säger Johanna Blylod, verksamhetschef på Piteå Science Park.

Vilket företag som helst kan testa sin innovationsmognad. Innovationsanalysen och innovationscheckar en del av Skellefteå Science Citys erbjudande att stötta företag att bli mer innovativa.

– Företagets förmåga att tänka nytt är en nyckelfaktor för att bibehålla konkurrenskraft, anpassa sig till förändringar och uppnå långsiktig framgång. För att effektivt bedriva innovationsarbete krävs att företagets strategi, processer och företagskultur aktivt stödjer och främjar innovationsinitiativ, och med hjälp av innovationsanalysen får företagen tips på hur de kan göra just det, säger Josefin Lundberg på Skellefteå Science City.

Fakta Innovationsanalysverktyget:
• Innovationsanalysen togs initialt fram av Skellefteå Science City, Piteå Science Park och RISE i projektet Intersective Innovation som syftade till att låta små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten testa metodik inom öppen innovation. Den versionen är nu vidareutvecklad.
• Verktyget är baserat på den internationella innovationsstandarden ISO 56002, en vägledande standard för innovationsledning. Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få i gång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation.

TESTA DIN INNOVATIONSMOGNAD – gå in och gör INNOVATIONSANALYSEN

Vill du få fortsatt stöd i ditt företags innovativa utveckling kontakta Skellefteå Science Citys certifierade innovationsledare:
Josefin Lundberg, josefin@skellefteasciencecity.se, 076 800 45 42
Pernilla Lindmark, pernilla@skellefteasciencecity.se, 070 298 77 80

Läs mer om Innovationscheckarna

LATEST NEWS

- News from the industry
4/11/2024
Sjöö Sandström expand­erar med ny säljareLantbrukarna pressade av låg lönsamhetKia presenterar uppdaterad elbilsstrategi
4/10/2024
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
4/9/2024
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN
4/8/2024
Tre starka varumärken Nyhet! ENUX NordicMiljövänligt byggmaterial kan vinna forsknings-SMNu bildas Nordens ledande expert BOLIST Byggstart är tillbaka
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web