LATEST NEWS

- News from the industry

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hörby

Bygger ut och anpassar dagens elnät
En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer. För att trygga elleveransen görs därför löpande stora investeringar i elnäten. I Ringsjöområdet, där Hörby ingår, investerar Kraftringen 290 miljoner kronor under perioden 2024-2028 för att bygga ut och anpassa dagens elnät. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i nätet ska kunna öka för att möta framtidens behov.

Det senaste året har varit turbulent på energiområdet, med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Att elleveranserna fungerar och är stabila är avgörande för att samhället skall fungera. Därför är det av stor vikt att elnäten regelbundet underhålls, förstärks och byggs ut, så att framtidens behov kan mötas.

Stor energiomställning
Det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 kräver en stor energiomställning. Fossila bränslen fasas ut och ersätts av fossilfria eller förnybara alternativ.

- Elektrifieringen av industri och transporter, där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, har mycket stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv, för klimatet. Samtidigt är det en stor utmaning för energisektorn, som behöver dimensionera rätt. Därför är investeringarna och framtidssäkringarna av elnätet av största vikt, säger Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB.

Förstärkning av elnätet i Hörby
Under perioden 2024-2028 investerar Kraftringen 290 miljoner kronor i att framtidssäkra elnätet i Ringsjöområdet, där Hörby ingår. Det handlar bland annat om vädersäkring, förnyelse av Hörby-nätet, förstärkning av befintliga nät och att ersätta luftburna elledningar med markbundna ledningar. Mitt emellan Hörby och Eslöv, byggs också en ny mottagningsstation som kommer att öka kapaciteten i båda kommunerna. Denna investering uppgår till 80 miljoner kronor 2025-2026.

- Vi framtidssäkrar nätet i Hörby, vädersäkrar och ersätter gamla luftledningar med markbundna. Vår nya mottagningsstation kommer att säkerställa att vi kan ta emot mer effekt från överliggande nät som vi sedan kan distribuera i vårt lokalnät för att möta kundernas behov, berättar Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät AB.

Med allt fler solcellsanläggningar behöver elnätet också anpassas för mikroproduktion:

– Vi ser en enorm ökning av intresset för att installera solceller. Det innebär att allt fler privatpersoner (mikroproducenter) numera producerar och säljer el. Tidigare har elen alltid producerats av stora anläggningar och sedan gått ut i nätet i en enda riktning. Nu blir det många producenter och produktionen kommer från flera håll. Vårt elnät måste därför anpassas efter dessa nya kundkrav och kundmönster, säger Erik Häggsgård.

Löpande service och underhåll
Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om. Totalt sett, för Kraftringens alla nätområden, är ambitionen att investera 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad fram till 2030.

Kontakt:
Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät AB, erik.haggsgard@kraftringen.se
Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB, asa.svensson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, Kraftringen, tfn: 0761-16 38 57, karin.lindroth@kraftringen.se

Mer om Kraftringens elnätsinvesteringar:
https://www.kraftringen.se/privat/el/elnat/investeringar-elnat/

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i KungsbackaVi rustar för framtiden
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige