LATEST NEWS

- News from the industry

Kartlägger möjligheterna med grön vätgas

Unika förutsättningar för kommunen
Det finns mycket som talar för att vätgas kommer att ha en betydande del i det framtida energisystemet. Nu vill Strängnäs kommun undersöka vilka lokala och regionala förutsättningar och möjligheter som finns för grön vätgas i kommunen. Med bidrag från Klimatfond Strängnäs startar nu en förstudie som ska resultera i en handlingsplan för förverkligande av eventuella möjligheter.

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i hela Strängnäs kommun. Totalt satsas 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet och genom Klimatfond Strängnäs kan andra lokala företag, föreningar och kommunen ta del av satsningen. Läs mer på https://solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/

Strängnäs kommun har som mål att vara en fossilfri kommun 2030 och klimatneutral 2040. Som ett steg i utvecklingen av handlingsplanen för att nå målen vill kommunen kartlägga användning av vätgas som möjliggörare för att bygga ett hållbart samhälle och energisystem.

Vätgas är en energibärare som kan användas för att producera, lagra, transportera och tillhandahålla energi. Gasen kan tillverkas av olika energikällor, men då el från förnybara energikällor används kallas den för grön vätgas. El producerad från exempelvis solenergi kan användas för att producera vätgas, som sedan lagras. När energin behöver användas kan den omvandlas från vätgas till el och exempelvis driva lastbilar.

Unika förutsättningar för kommunen
Ragnar Lindén är hållbarhetsutvecklare inom kommunen och den som leder arbetet med förstudien.

– Förstudien ska identifiera och åskådliggöra möjligheterna för produktion och användning av vätgas med lågt klimatavtryck inom energisektorn, transporter, fastighetssektorn och industrin inom Strängnäs kommun. I uppdraget ligger också att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för hur kommunen skulle kunna hantera möjligheterna med vätgas, säger Ragnar.

En viktig utgångspunkt i projektet är även att se hur Strängnäs kommun kan stödja klimatomställningen inom flera olika sektorer, hitta synergier inom och mellan dessa, möjliggöra cirkulära lösningar och minska belastningen på elnätet.

Gemensam bild av förutsättningarna
Studien förväntas resultera i rekommendationer och identifiering av konkreta projekt och delmål för hur vätgasen kan bli en del av utvecklingen i kommunen för att nå klimatmålen. Arbetet inleds med en identifiering av nyckelpersoner och intressenter för att sedan gå vidare med en inventering av hur vätgas används inom olika processer och verksamheter idag. Kommunala och regionala verksamheter kommer att vara involverade, liksom det lokala näringslivet.

– Genom att vi involverar många organisationer och aktörer räknar vi med att få en gemensam bild av förutsättningar och den långsiktiga inriktningen. Det som analysen visar fungerar som underlag till vilka ekonomiska förutsättningar och vilken klimatnytta som olika typer av etableringar skulle kunna ge. Analysen tittar brett och inkluderar såväl energisektorn, transporter och fastigheter som industri och jordbruk, säger Ragnar.

Vätgas i olika sammanhang
Projektet har möjlighet att ge en indirekt minskning av den negativa klimatpåverkan beroende på de rekommendationer som kommer fram, tillsammans med en identifiering av konkreta projekt och aktiviteter för hur vätgas kan bli en del i kommunens arbete för att nå klimatmålen.

Bland de fem fokusområden som Strängnäs kommun arbetar med stödjer projektet lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor, samt klimatsmart mat.

– Förstudien kommer att visa vilka möjligheter som finns för just Strängnäs kommun, men generellt sett kan vätgas användas i många sammanhang för olika typer av behov. Det kan spänna från reservkraftverk för att avlasta elnätet till en industriprocess som behöver syrgas, vilket blir en restprodukt när vätgas framställs. Det ska bli intressant att se vad studien kommer fram till och vad nästa steg blir för kommunen, säger Ragnar.

Om projektet
Strängnäs kommun genomför en förstudie kring vätgas, som ska resultera i en handlingsplan för förverkligande av eventuella möjligheter

Projekttid
2024

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdena lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor, samt klimatsmart mat

För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

LATEST NEWS

- News from the industry
4/11/2024
Sjöö Sandström expand­erar med ny säljareLantbrukarna pressade av låg lönsamhetKia presenterar uppdaterad elbilsstrategi
4/10/2024
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
4/9/2024
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN
4/8/2024
Tre starka varumärken Nyhet! ENUX NordicMiljövänligt byggmaterial kan vinna forsknings-SMNu bildas Nordens ledande expert BOLIST Byggstart är tillbaka
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web