LATEST NEWS

- News from the industry

Från hantverk till smart industri!

Stor satsning på Smart Factory
Med bibehållen, gedigen kunskap och fingertoppskänsla har Furhoffs Rostfria i generationer levererat högkvalitativa lösningar i rostfritt. Nästa steg leder mot en mer digitaliserad och smart produktion av både egna produkter och legotillverkning.

Furhoffs Rostfria grundades 1899 och har därmed i mer än hundra år utvecklat sitt varumärke- Som namnet antyder sker tillverkningen i rostfritt stål. Idag har företaget, lokaliserat i Skövde, runt 130 anställda och verksamheten bygger på två affärsområden. Det ena är tillverkning av VVS-produkter och rostfri inredning, under eget varumärke. Det andra är rostfri legoproduktion.

Störst del av produktionen är egna produkter. Här tillverkas golvbrunnar och rännor utvecklade för bland annat badhus, kök och restaurang samt industri. Här ingår även rostfri inredning anpassad till offentlig byggnation som vård och industri. ”VVS-produkterna är det vi ofta förknippas med, men även vår rostfria inredning är ett starkt segment. Vi ser oss som en komplett leverantör av rostfria lösningar”, säger Matilda Magnisson, marknadsansvarig på Furhoffs Rostfria.

”Fördelningen ligger idag på ca 65 procent tillverkning av egna produkter och 35 procent legotillverkning. Ett mål vi har är att växa på legosidan, vilket vi ser stora möjligheter till genom ökad effektivisering”, säger Jonas Björk, inköp- och logistikansvarig. I produktionen finns ett antal processteg – bland annat laserskärning, kantpressning, svets, slipning och betning. Här sker även skärande bearbetning samt montering.

Stor satsning på Smart Factory
Furhoffs har en lång historia av TRUMPF som maskinleverantör. 1994 gjordes den första investeringen – en 3 kW laserskärmaskin. Den var man bland de första i Sverige med. Idag har Furhoffs två laserskärmaskiner, en märklaser och under våren 2022 installerades ytterligare två maskiner från TRUMPF - kantpressarna TruBend 8230 och en TruBend 5230. Under hösten 2022 fördjupas samarbetet mellan Furhoffs och TRUMPF ytterligare då ett projekt med flertalet workshops ska genomföras. Projektet syftar till att kartlägga produktionen och hitta åtgärder för ökad effektivitet, samt att identifiera verksamhetens behov framåt. Målsättningen är att gå mot en mer digitaliserad fabrik, en så kallad Smart Factory.

”Smart Factory-projektet genomför vi för att vi vill framåt och utvecklas”, berättar Emma Simonsson, produktverkstadschef legotillverkning. ”Vi har en stor mängd olika produkter i flödet och behöver vägledning kring vad som blir bäst för vår produktion på sikt. För oss är det bra att kunna ta hjälp av TRUMPF med detta.” En del av projektet är en workshop i ”Smart Design” där Furhoffs produktutvecklare deltar. Där ses tillverkningsmetoder över för att underlätta och effektivisera designarbetet. ”Vi vill säkerställa att vi använder vår maskinpark på rätt sätt och investerar bäst för framtidens behov”, säger Jonas.

Furhoffs främsta styrkor är hög kvalitet och stor leveransprecision. ”Tillsammans med vår tekniska kompetens och höga servicenivå ger det oss möjlighet till en nära dialog med våra kunder för att nå fram till bästa möjliga lösning”, säger Emma. Furhoffs Rostfria tillverkar under mottot ”rostfria lösningar för ett hållbart samhälle”. ”Det kan vi stå bakom eftersom rostfria produkter både har lång hållbarhet samtidigt som de är 100 procent återvinningsbara. Det är två starka fördelar med det rostfria materialet”, säger Björn Furhoff, ägare och VD.

Furhoffs Rostfria är ett familjeföretag där Björn Furhoff är fjärde generationen. Björn som själv varit verksam i företaget i 30 år har med egna ögon följt företagets och fabrikens resa in i framtiden. Resan har innehållit flera milstolpar, varav till en kan räknas då Furhoffs investerade i sin första laserskärmaskin från TRUMPF. ”Laserteknologin var revolutionerande för oss”, berättar Björn. ”Den gavs oss stora möjligheter då vi kunde klara av nya precisioner och toleranser. Sedan dess har TRUMPF hjälpt oss att ta fram passande maskiner för vår produktion. Vi ser fram emot Smart Factory-projektet och att bli än mer effektiva i framtiden”, säger Björn. ”Med Trumpf ser vi ett långsiktigt samarbete där vi gemensamt kan hitta lönsamma maskiner för vår produktion”

Den senaste investeringen till maskinparken gjorde TRUMPF även till kantpressleverantör åt Furhoffs. Under våren 2022 installerades en TruBend 5230 med ToolMaster och en TruBend 8230. Kantpressarna i TruBend 8000 serien är flexibla storformatsmaskiner som kan bearbeta extra höga, tunga och djupa detaljer. Grundkravet från Furhoffs var i det här fallet en flexibel kantpress utrustad med högt gap och djup. ”Vi har en stor variation av produkter som går igenom vår produktionskedja och behövde maskiner som kan hantera det, vilket TRUPMPF hjälpt oss med. Nu kan vi bocka både djupare och högre än tidigare och vi är väldigt nöjda med maskinerna”, berättar Emma.

TruBend 5230 med ToolMaster
Några av TRUMPF’s mest framgångsrika kantpressar är de i TruBend 5000-serien. Maskinerna är utrustade med smarta funktioner och flexibel mjukvara för en optimerad bockningsprocess. Med ytterligare en önskan om en mer ergonomisk arbetsmiljö för kantpressoperatörerna investerade man även i verktygsväxlaren ToolMaster. ”Verktygsväxlingen gör processen mer ergonomisk då operatörerna slipper tunga lyft vid riggning av verktygen” säger Emma. ”Med den automatiserade verktygsväxlingen har vi även kunnat sänka våra ställtider”.

Vinkelmätning
”Ytterligare en viktig funktion för oss i investeringen var ACB-vinkelmätsystem (Automatically Controlled Bending)” fortsätter Emma. TRUMPF erbjuder två olika system för vinkelmätning med hjälp av vinkelsensorer, vilka båda erbjuds för TruBend 5320. Systemet tillåter att man vid offlineprogramering väljer det mätsystem som passar bäst för applikationen. ACB Wireless är ett mekaniskt mätsystem för standardverktyg. ACB Laser är ett optiskt system som mäter med hjälp av laser och kan användas oberoende av vilka verktyg som sitter i maskinen.

Digital logistik med TruTops Boost
Furhoffs har även investerat i TruTops Boost från TRUMPF – en integrerad programvara för 2D/3D-konstruktion vid programmering av laser- och stansmaskiner samt kantpressar. TruTops Boost ger förslag på lösningar för bästa möjliga materialutnyttjande och hur man kan säkerställer en effektiv process genom verksamhetens produktionssteg. ”Vi har just börjar arbetet med Boost och känner att det är ett steg i rätt riktning för oss. Vårt mål är ökad digital logistik och att bli en mer automatiserad producent”, säger Emma. ”Boost ger oss nya förutsättningar att kunna skicka filer med färdiga program till både laserskärmaskiner och kantpressmaskiner”, fyller Jonas i och fortsätter ”Det var en naturlig investering för oss och vi har stora förhoppningar på att det ger oss en än mer effektiv orderhantering i framtiden”.

Vill öka sin legotillverkning
Smart Factory-projektet har som mål att gynna hela verksamheten och Furhoffs ser stora möjligheter att nå nya kunder – främst till legoproduktionen. ”Vi är oerhört stolta över vår Legoproduktion och arbetar aktivt med att få större kapacitet i det här affärsområdet”, säger Emma. I legoproduktionen tillverkar Furhoffs komponenter till verksamheter bland annat inom vattenförsörjning, avfallshantering och förpackningsindustrin. Kunderna finns både i Sverige och globalt. Variationen på tillverkningsserierna är stor – allt från enstycksproduktion till serier på tusentals. Det kan vara en utmaning att lägga upp produktionen på mest effektiva sätt, men Furhoffs ser nu stora möjligheter till utveckling. ”Ett mål vi har på det här affärsområdet är att bli mer av en systemleverantör. Vi vill förädla vår produktion och gå mer mot att leverera kompletta produkter redo att tas i bruk direkt”, säger Jonas. Här har Furhoffs tagit stora steg de senaste åren och levererar redan nu färdigmonterade elskåpslösningar. ”Det är en utveckling vi gärna ser mer av”, fyller Emma i.

Lång tradition och fantastisk utveckling
Utveckling är en viktig ambition för Furhoffs, samtidigt som familjeföretaget är stolta över sin långa historia – och det med rätta. Varumärket Furhoffs utstrålar gedigen kompetens och stort hantverkskunnande. 1899 grundade Carl Furhoff verksamheten, då som ett litet koppasslageri, i Skövde. ”Man tillverkade då främst kittlar, kannor och andra bruksföremål i koppar som var vanligt i dåtidens hem. Även Carls söner Olof och Elis började arbeta i företaget med tiden” berättar Matilda. På 1920-talet kom man i kontakt med det för tiden nya materialet - rostfritt stål, och ställde om produktionen mot det. Det visade sig vara ett framgångskoncept.

”Att följa med i utvecklingen har alltid varit viktigt för oss”, säger Björn. ”Det har varit en oerhörd resa för mig att vara med om. Den största utvecklingen har framför allt varit den tekniska utvecklingen och förändringar i arbetsmiljön, berättar han. ”Här har TRUMPF’s maskiner spelat en stor roll”. Innan installationen av den första laserskärmaskinen klipptes plåten med gradsaxar eller för hand, vilket var ett tungt arbete. ”Det är en fantastisk utveckling vi genomgått genom maskininvesteringar, ny teknik och digitalisering,” fortsätter Björn. ”Samtidigt har vi lyckats behålla hantverksskickligheten i verksamheten”.

Till nuvarande lokaler flyttade Furhoffs 1965 och verksamheten har med tiden expanderat i flera etapper – nu senast 2021. ”Att vi bytte lokal på 60-talet berodde främst på ordrar av stora tankar, både till mejerier och till Vin&Sprit. Varenda droppe Absolut Vodka har blandas i en Furhoffstank, det är lite roligt” skrattar Björn. Det som senare kom att utvecklas till Furhoffs största produktkategori – VVS-produkter i rostfritt stål, tog sin början på 70- och 80-talet. ”Då handlade det om att vi ville ta vara på så mycket material som möjligt. Därför började tillverka golvbrunnar av spillbitar från övrig produktion. Med tiden växte segmentet och vi levererar nu VVS-produkter av hög kvalitet och lång hållbarhet utformade efter våra kunders behov. Idag sker produktionen av med hjälp av nestingteknik där bitarna optimeras på plåten och genom det går minimalt med material till spillo.

Nästa steg
För Furhoffs är nästa steg ytterligare digitalisering, optimerat produktionsflöde och mer automatisering. ”Framtiden känns mycket spännande. Vi ligger just nu i startgroparna att investera i en fiberlasermaskin och vi vill utöka vårt STOPA-lager ytterligare”, säger Björn. ”Vad gällande gäller maskinparken i övrigt finns en lång önskelista”, skrattar Jonas ”Vi får se vad Smart Factory-projektet mynnar ut i”. Något som är säkert är att Furhoffs kommer bibehålla sitt hantverkskunnande, trots den alltmer automatiserade framtiden. ”Det är vår historia och något vi är stolta över. Vårt varumärke ska även i framtiden stå för kvalitet av förstklassiga rostfria lösningar, men genom en än mer kontrollerad och styrd tillverkningsprocess”, avslutar Björn.
Contact information
Mailing address
Box 606
44117 Alingsås
Visiting address
Alefors­vägen 5
44139 Alingsås
Region
Alingsås
Västra Götalands county
Sweden
Organization id:
556240-3369
Founded: 1984
Employees: 50
English description is missing, swedish description below.

Vi är ett helägt dotterbolag till det tyskbaserade TRUMPF GmbH och Co. KG - marknadsledare och teknologiledare inom maskin- och laserteknik för industriell plåtbearbetning och erbjuder kompletta produktionslösningar inom dessa sektorer tillsammans med digitaliseringslösningar i form av konsultation, plattform och mjukvara.

Vårt huvudkontor finns i Alingsås ca 4 mil ifrån Göteborg med närhet till både flygplats och E20. Vi ansvarar för försäljning, eftermarknad, service och utbildning av verktygsmaskiner och laserteknik Sverige och Norge och för laserteknik i Danmark.

Verktygsmaskiner: Allt för flexibel plåt och rörbearbetning finns här såsom laserskärning. kantpressning, stansning och kombinerad stans- och laserbearbetning.

Laserteknik: Vi är teknikledande inom laserteknik för industriell produktion. Här finns lasrar, maskiner och lasersystem i alla skalor för skärning, svetsning, additiv tillverkning, 3D printing, märkning och ytbehandling.

Vi strävar efter att vara den självklara partner som hjälper Dig välja Rätt investering för framtiden. Rätt Teknik, Rätt Maskin, Rätt Laser, Rätt Mjukvara, Rätt Automatisering. Vi vill att våra kunder ska vara långsiktiga partners som vi växer tillsammans med. Och med den ivriga strävan att vara med och skapa framtiden garanterar vi en kontinuerlig innovation.

Contacts

Karin Gustafsson
+46 322 669-729

Videos

Vad är TRUMPF?

LATEST NEWS

- News from the industry
2/26/2024
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2/23/2024
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar