LATEST NEWS

- News from the industry

Felen att undvika i valet av samarbetsverktyg

Digitalt samarbete kommer att lyckas på lång sikt
För att möjliggöra ett effektivt hybridsamarbete måste företag övervinna ett antal tekniska utmaningar. Frank Weishaupt, VD på Owl Labs, förklarar varför det ofta blir fel i implementeringen och hur digitalt samarbete kommer att lyckas på lång sikt.

Många anställda har insett fördelarna med digitalt samarbete de senaste åren och är nu knappast villiga att klara sig utan det. Enligt en undersökning från Owl Labs från 2022 har många anställda i Sverige (30 procent) blivit så vana vid att arbeta hemifrån att de till och med skulle tacka nej till ett jobberbjudande om den potentiella arbetsgivaren inte skulle tillåta en flexibel arbetsplats.

Det är uppenbart att företag som vill förbli konkurrenskraftiga inte kan undvika hybridarbete. Det finns en dock risk att företag driver sina samarbetsinsatser i väggen om de inte tar itu med klassiska fallgropar:

• Brist på behovsanalys:
Fatta inte ogenomtänkta och kortsiktiga IT-beslut. Hur ser behoven ut? Hur ofta arbetar anställda på kontoret eller hemifrån? När är det vettigt att hela teamet finns på plats? Vad kan göras på hemmakontoret, och för vilken typ av möten behöver jag speciella verktyg för hybridsamarbete? Detta är det enda sättet att fastställa antalet personer som regelbundet deltar i möten och att utforska behoven så att välgrundade investeringsbeslut kan fattas.

• Brist på dialog med arbetskraften:
Owl Labs undersökte även i mars i år hur organisationer i Tyskland gör med sina hybridsamarbetsverktyg. Enligt resultaten* har majoriteten av de tillfrågade anställda (58 procent) ingen input till IT-beslut. Samtidigt rapporterar mer än en tredjedel (35 procent) av hybridarbetarna att de är överväldigade av för många samarbetsverktyg, och mer än hälften (55 procent) rapporterar regelbundna IT-problem.

Företag verkar också tendera att förbise kvinnor i synnerhet när de fattar IT-beslut för hybridsamarbete. Enligt undersökningen påverkar knappt en tredjedel (31 procent) av de kvinnliga respondenterna verktygsvalet, jämfört med 43 procent av de män som svarar.

Så här drar du nytta av digitala samarbetsverktyg
Framgångsrik integration av digitala verktyg kräver planering och strategiskt genomförande. Det är det enda sättet att dra full nytta av digitala samarbetsverktyg i en allt mer uppkopplad värld och förbättra de anställdas effektivitet och produktivitet. Så här får du digitalt samarbete att fungera:

• Satsa på IT som stärker känslan av gemenskap:
Teknik som lämpar sig för hemmakontor eller en-till-en-möten är inte automatiskt överförbar till hybridsamarbete på kontoret. Den nya situation som uppstått de senaste åren (en grupp anställda är på kontoret, en annan arbetar på distans) ställer nya krav på våra arbetsplatser.

Följaktligen måste flexibiliteten i vår nya arbetskultur återspeglas i den teknik vi använder: Statiska kameror interagerar inte med deltagarnas rörelser och sinkar nen produktiv mötesatmosfär. Adaptiva lösningar som anpassar sig till sina användares behov med hjälp av AI ger här ett botemedel. Intelligent teknik som automatiskt fokuserar på personen som för närvarande talar och naturligtvis visar den bästa vyn på denna person stärker känslan av gemenskap vid möten och idéer kan utbytas i realtid. Verktyg som digitala whiteboards och 360-graders videokameror kan effektivt främja mer inkluderande samarbete i en hybrid arbetsmiljö.

• Bryt fördomar:
Om digital samverkan ska lyckas på lång sikt räcker det inte med att företag bara tillhandahåller lämpliga samarbetsverktyg. Fördomar mot de som arbetar hemma (så kallad "närhetsbias") är fortfarande oförankrade i många chefers medvetande. Utbildning specifikt för ledning och styrning av hybrida team kan hjälpa. För att säkerställa att alla anställda kan använda samverkansteknik effektivt bör företag därför erbjuda regelbundna utbildningsprogram och bekanta sina anställda med teknikens funktioner och bästa praxis. Detta kan hjälpa till att undvika potentiella svårigheter vid användning och öka effektiviteten.

Digitalt samarbete som konkurrensfördel
Om företag inte vill förlora sina anställda till digitalt bättre positionerade konkurrenter måste de hitta lämpliga lösningar för den hybrida arbetsmiljön. Däremot hindrar de sig ofta genom att göra klassiska misstag som verktygsöverbelastning, bristande delaktighet och diskriminering av vissa arbetstagargrupper i valet av IT. Om företag istället antar ett behovsorienterat, delaktigt och rättvist förhållningssätt till verktygsval kan de framgångsrikt driva digitalt samarbete framåt.

*Uppgifterna är baserade på en onlineundersökning som genomförts av YouGov Deutschland GmbH på uppdrag av Owl Labs, som involverar 1024 personer med kontorsbaserade jobb mellan 7 och 13 mars 2023.

Av Frank Weishaupt, VD på Owl Labs

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Aare, Northern Link PR
Tel. +46 70 598 22 82
Mail: henrik@nlpr.se

Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen