LATEST NEWS

- News from the industry

Ytterbygg klimatdeklarerar alla nya byggnader

Syftar till att minska påverkan på klimatet
Lagen om klimatdeklaration i byggskedet syftar till att minska påverkan på klimatet. Genom att öka byggherrens kunskap blir det lättare att välja material och metoder som är så gynnsamma som möjligt. Förutsättningar för att minska byggnadens klimatpåverkan är störst i tidiga skeden, under planering och projektering. Ytterbygg arbetar sedan 2022 med klimatdeklarationer för alla nya byggnader.

”Det här är ett utmärkt verktyg för oss som hjälper oss utvecklas och dra viktiga lärdomar. Vi försöker hitta så effektiva och materialsnåla lösningar som möjligt för att minska klimatpåverkan. Det är särskilt intressant att se hur de olika materialen bidrar till klimatavtrycket och hur det fördelas under byggprocessen”, berättar Lars-Magnus Johansson som arbetar med Ytterbyggs klimatdeklarationer.

Byggherren ansvarar för att upprätta en klimatdeklaration när en ny byggnad ska uppföras. Den ska innehålla uppgifter från råvara till färdigt hus.

”Vi är långt framme och är i princip redan klimatneutrala i fastighetsförvaltningen. Men som alltid, så jobbar vi med att ständigt förbättra i våra byggprocesser. Idag ser vi att betong följt av stål, står för det allra största klimatavtrycket. Betong står för hälften av klimatavtrycket, stål en fjärdedel och resten av materialen står för sista fjärdedelen. Ungefär 90% av byggnadens klimatpåverkan sker innan bygget startar och endast 10% under själva byggprocessen”, fortsätter Lars-Magnus Johansson.

Ytterbygg – hyr ut anpassade lokaler
• Ytterbygg är ett familjeägt bygg – och fastighetsbolag som hyr ut lokaler till små och stora företag i Storgöteborg. I våra lokaler verkar gym, arborister, cykelfabrikanter och många andra företag från 187 branscher. Vi tar hand om fastigheterna så att våra kunder kan fokusera på sin kärnaffär.

Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Verksamheten startade för över 50 år sedan och idag omfattar vårt fastighetsbestånd över 170 000 kvm, från Älvängen i norr till Mölndal i söder. I Hisings Backa och Rollsbo har vi många trevliga lokaler med närhet till bra service och infrastruktur samt möjligheter att växa.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige