LATEST NEWS

- News from the industry

Visselblåsning blir vanligare

Det gynnar både kulturen och affären
Till följd av uppdaterade EU-regelverk är det nu obligatoriskt för svenska företag att införa ett visselblåsarsystem där anställda kan rapportera missförhållanden. De nya kraven kommer att bidra till en tryggare arbetsmiljö och att missförhållanden kan hanteras snabbt och korrekt av verkamheten.

Enligt EU-direktivet måste alla svenska arbetsgivare med 50 eller fler anställda måste ha ett internt system tillgängligt för potentiella visselblåsare. Processen att välja och implementera ett sådant system leder till nya frågeställningar och ställningstaganden för arbetsgivare – hur ska man göra för att det ska bli rätt?.

”Det vanligaste misstaget är att man inte har gjort en inventering av företagets egna förmågor, vilken kompetens man har för att hantera olika sorters ärenden, vilka processer man redan har på plats, och vilka kanaler för rapportering man ska använda. Och när man slutligen har ett system på plats är arbetet inte slut, utan det är då det börjar – den viktigaste uppgiften är att få anställda att lita på processen och uppmana dem att använda det”, säger Jan Stappers, EU Whistleblowing Specialist på NAVEX.

NAVEX är en ledande leverantör av visselblåsartjänster och system för riskhantering och regelefterlevnad, med stor närvaro i Sverige genom att man förvärvat visselblåsarplattformen WhistleB. I oktober släppte företaget en rapport som visar på ett ökat antal visselblåsarärenden världen över. I Europa bestod 57 procent av ärendena av arbetsmiljöfrågor, medan 20 procent behandlade affärsetik och nio procent miljö-, hälso- och säkerhetsärenden.

En utmaning för många företag är att det fortfarande ett känsligt ämne, vilket också kan göra att verksamheter drar sig för att implementera en lösning. Men många anmälningar behöver inte vara ett tecken på att ett företag är misskött – tvärs om.

”Att ha ett system för visselblåsning beskrivs ofta som ett nödvändigt ont eftersom man förknippar begreppet med att en verksamhet har problem. Det är sällan man hör om de positiva effekterna av utökad rapportering. Ingen arbetsplats är perfekt, men om man kan fånga upp ärenden och incidenter i ett tidigt skede, och skapa en kultur där alla är trygga i att göra sin del i att förbättra den, förbättrar det både arbetsmiljön och det affärsmässiga ryktet”, säger Jan Stappers.

En studie från George Washington University som gick igenom fler än tre miljoner anonymiserade rapporter från 5 000 verksamheter mellan åren 2004 och 2017, konstaterade att företag där en visselblåsartjänst används i större utsträckning förbättrade sin lönsamhet mer än verksamheter som använde den mindre, med i genomsnitt 2,8 procent bättre avkastning på tillgångarna samt 6,9 procent färre rättsprocesser och 20,4 procent lägre juridiska kostnader.

De företag som aktivt använde den interna tjänsten hade också färre anmälningar till myndigheter och andra tredjepartsorganisationer.

LATEST NEWS

- News from the industry
12/1/2023
Stålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023Steute strukturerar om sina affärsområdenMomentum Group förvärvar Swerub
11/30/2023
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
11/29/2023
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
11/28/2023
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
11/27/2023
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning