LATEST NEWS

- News from the industry

Vi hjälper dig att klimatkompensera

Och du bidrar till en mer hållbar region
Koldioxidinfångning eller Carbon Capture Utilisation and Storage, CCUS, är en förutsättning för att vi ska kunna nå klimatmålet på 1,5 grader. Det menar bland andra FN:s klimatpanel IPCC. I Sysavs CCUS-projekt arbetar vi för att eliminera södra Sveriges största punktutsläpp av koldioxid: från vårt eget avfallskraftvärmeverk. Nu kan du som är kund hos oss och som delar vårt mål att bli klimatneutrala, dra fördel av detta genom att teckna avsiktsförklaring för framtida köp av minsutsläpp. På så sätt säkrar du upp klimatkompenserande certifikat när anläggningen står färdig.

Det är ingen hemlighet att Sysavs avfallskraftvärmeverk står för en stor andel av koldioxidutsläppen i regionen. Samtidigt är vår ambition att vara klimatneutrala till 2030.

– CCUS-anläggningen är avgörande för att vi ska nå vårt mål. Så länge vi har plast och andra oljebaserade material i restavfallet så har vi också utsläpp. Även om vi hittar nya sätt att sortera ut och återvinna plast så har vi fortfarande lång väg kvar till att eliminera de fossila utsläppen helt och hållet, säger Marc Persson, affärsutvecklare för projektet på Sysav.

Så fungerar negativa utsläpp
Redan idag renas rökgaserna från Sysavs avfallskraftvärmeverk från skadliga ämnen. Med CCUS tillförs ett extra reningssteg där även koldioxid fångas in. Koldioxiden transporteras ut i Nordsjön där den lagras permanent djupt under havsbottnen där den med tiden mineraliseras.

Men det finns ytterligare en vinst med den nya anläggningen. Den fångar även in biogen koldioxid som uppstår när växter och annat biologiskt material bryts ner eller bränns upp.

– När vi fångar in och lagrar biogena utsläpp som tillhör det naturliga, biologiska kretsloppet så hamnar utsläppen på minus, och det är det som kallas negativa utsläpp eller minusutsläpp. Vi minskar alltså den totalt koldioxidmängden i atmosfären, förklarar Marc.

Certifikat för industrikunder
Mängden biogen koldioxid som fångas in och lagras, valideras av en oberoende tredjepartsaktör som utfärdar certifikat. Det är dessa certifikat du som industrikund kan använda i din klimatredovisning.

– Vi vet att många verksamheter gör allt i sin makt för att reducera sina utsläpp och bli klimatneutrala, men ofta går det bara till en viss gräns. Det är där våra certifikat för minusutsläpp kan balansera upp och kompensera för de sista utsläppen som är svåra att få bort på egen hand, säger Marc.

Gnom att teckna en avsiktsförklaring för minusutsläpp redan nu, stöttar du Sysavs CCUS-anläggning och säkrar din tillgång till certifikat när anläggningen står på plats.

– Vår ambition är att bygga upp en lokal marknad för minuscertifikaten där företag som delar vår vision om ett klimatneutralt Skåne också skall kunna säkra upp högkvalitativ kompensation för sina recidualutsläpp på lokal ort, säger Marc.

Vill du veta mer eller behöver stötting i att realisera din klimatambition? Vi diskuterar gärna lösningar som passar just din verksamhet.

Kontakt:
Marc Persson
+46 40 635 23 07
marc.persson@sysav.se

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning