LATEST NEWS

- News from the industry

Var tredje upplever fler än sex intrång om året

Organisationer är en växande måltavla för nätkriminella
En ny rapport visar att OT-organisationer är en växande måltavla för nätkriminella. Nästan en tredjedel av företagen rapporterade fler än sex intrång under det senaste året.

Fortinet släpper idag sin globala 2024 State of Operational Technology and Cybersecurity Report. Rapporten visar på det nuvarande tillståndet kring säkerheten för operativ teknologi (OT) – den del av organisationen som övervakar och styr fysiska processer och system.

Även om årets rapport indikerar att organisationer har gjort framsteg under de senaste 12 månaderna när det gäller att förbättra sin OT-säkerheten finns det fortfarande kritiska som behöver förbättras. Bland annat uppger nästan tre fjärdedelar (73 %) av organisationerna att de upplevde ett intrång som påverkade antingen OT-system eller både IT- och OT-system – en ökning från 49 % i fjol. Rapporten visar också en ökning från år till år av intrång som bara påverkade OT-system (från 17 % till 24 %).

Nästan en tredjedel (31 %) av de tillfrågade rapporterade fler än sex intrång, jämfört med endast 11 % förra året. Alla typer av intrång ökade jämfört med föregående år, förutom en minskning av skadlig programvara. Nätfiske och intrång i epost var de vanligaste, medan de vanligaste teknikerna som användes inkluderade intrång i mobilsäkerheten.

Några av nyckelresultaten från rapporten:
• Respondenterna som hävdar att deras organisation har fullständig synlighet av OT-system inom sina centrala säkerhetsverksamheter har minskat sedan förra året, från 10 % till 5 %. Däremot ökade de som rapporterade 75 % synlighet, vilket tyder på att organisationer får en mer realistisk förståelse av sin säkerhetsställning.

• Mer än hälften (56 %) av de tillfrågade upplevde ransomware eller intrång – en ökning från endast 32 % 2023 – vilket tyder på att det fortfarande finns utrymme för förbättringar när det gäller nätverkets synlighet och detekteringsförmåga.

• Andelen organisationer som anpassar OT-säkerheten efter CISO-rollen fortsätter att växa och ökar från 17 % 2023 till 27 % i år. Samtidigt skedde en ökning för att flytta OT-ansvaret till andra roller i ledningen, inklusive CIO, CTO och COO, till uppåt 60 % under de kommande 12 månaderna, vilket tydligt visar oro för OT-säkerhet och risk.

"Rapporten visar att många team fortfarande står inför betydande utmaningar när det gäller att säkra konvergerade IT/OT-miljöer, även om OT-organisationer gör framsteg i att stärka sin säkerhetsställning. Att anta viktiga verktyg och funktioner för att förbättra synlighet och skydd över hela nätverket kommer att vara avgörande för dessa organisationer när det gäller att minska den genomsnittliga tiden till upptäckt och svar och i slutändan minska den totala risken för dessa miljöer", säger John Maddison, Chief Marketing Officer på Fortinet.

Hela rapporten finns att ta del av här: https://www.fortinet.com/resources/reports/state-of-ot-cybersecurity?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=report-state-ot-cybersecurity-2024

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning