LATEST NEWS

- News from the industry

Välj en certifierad leverantör för trådbondning

Prioritera kvalitet och tillförlitlighet
För att säkerställa högkvalitativa produkter och tjänster är det avgörande att välja en pålitlig leverantör med ISO 9001-certifiering. Denna internationella standard för kvalitetsledningssystem innebär fördelar både för företaget och dess kunder. Läs vidare för att förstå varför detta är en så viktig övervägande.

Vad innebär ett kvalitetsledningssystem?


Ett kvalitetsledningssystem fungerar som ett redskap för ledningen att styra organisationen och ge stöd åt medarbetarna i deras dagliga arbete. Det ser till att rätt åtgärder vidtas i rätt tid, med lämpliga resurser och en aktiv strävan efter kontinuerlig förbättring och regelbunden utvärdering. Genom användning av ISO 9001 kan din organisation skapa en enhetlig struktur och arbetsmetodik som involverar företagsledningen, medarbetarna och eventuella underkonsulter. Detta säkerställer att verksamheten har tydliga rutiner och att viktiga aspekter är dokumenterade.

Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation, såsom policyer, handböcker, rutiner, riktlinjer och checklistor som organisationen själv skapar för att säkerställa att produkter och tjänster upprätthåller hög kvalitet och kundnöjdhet. Hur denna dokumentation utformas är upp till organisationen. Det väsentliga är att ledningssystemet kontinuerligt underhålls och att förbättringsinsatser följer med i processen.

Mandalon Technologies AB


Deras kvalitetsledningssystem inkluderar effektiva processer för att hantera problem och utmaningar inom produktutveckling av mikroelektronik samt produktionsfasen, inklusive prototyptillverkning, småskalig produktion och trådbondning.

ISO (International Organization for Standardization) är en global organisation som erbjuder branschen en enhetlig och praktisk lösning på återkommande utmaningar. Målet är att skapa standardiserade rutiner som alla inom branschen kan följa och enas kring. ISO-standarder syftar till att höja kvalitetsnivån och minska onödig upprepning av arbete vid problemställen. ISO 9001 är en av de mest använda standarderna i världen med över en miljon certifikat utfärdade. Mandalon Technologies AB har under en längre tid upprätthållit sin ISO 9001-certifiering, vilket vittnar om deras starka engagemang för högkvalitativa produkter och tjänster, liksom deras åtagande att kontinuerligt förbättra mikroelektronik, trådbondning och tillverkningsprocesser.

Contact information
Mailing address
Bjärby Himmelslund 1
58561 Linghem
Region
Linköping
Östergötlands county
Sweden
Organization id:
556616-3670
Founded: 2001
Employees: 2
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Mandalon Technologies AB!

Vi är din packaging partner inom mikroelektronik, inkluderande ASIC’s, MEMS, sensorer och andra mikroelektroniska system.

Vi arbetar med, prototyp- och legotillverkning av mikroelektronik, från fåtal till mindre serier.
Kvalificerade chip packaging-tjänster; mikromontering av t.ex. ASIC, MEMS och sensorer; tråd-bondning, layout samt även med problemlösning.

Bondning och kapsling av ett chip, chip packaging, är ofta ett kort steg. Trots det korta steget har det en stor inverkan på hela produktens prestanda i slutänden. Mandalon Technologies har många års kunnande och erfarenhet av att bygga vitt skilda strukturer. Detta gör oss särskilt lämpade att på bästa sätt ta hand om ert chip och er chipmontering.

Med erfarenhet från sensorverksamheten inom S-SENCE på Linköpings universitet föddes företagsidén, och vi bildade Mandalon Technologies HB 1999. Ända sedan dess har vi monterat sensorer, MEMS-strukturer och ASICs. Vi byggde vårt eget mikromonteringslab 2001. Från och med 2002 är vi aktiebolag och genomförde ISO 9001:2008-certifieringen 2008 och sedan 2017 gäller certifiering enligt ISO 9001:2015.

Välkommen att kontakta oss!

Certifications

ISO 9001:2015

Contacts

Per-Erik Fägerman
0733 206050

Videos

Bondning

LATEST NEWS

- News from the industry
2/23/2024
High voltage water heaterFöretag extremt dåligt rustade Verizon Business skapar anpassad privat 5G-miljö Bästa företagsklimatet i Västerbotten 2026Två erbjudanden för lagerlogistik
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar
2/19/2024
Vill du veta hur avfuktning fungerar ?Fiber billigare och ger högsta hastighet i kontorsfastighetCoGig och SSAB i samarbeteWavin förutspår ökad marknadsandel 2024 Unik energilösning för hållbara bostäder