LATEST NEWS

- News from the industry

Välfärdsteknik med digitala lösningar

Möjligt i ett framtida Säters kommun
Inom en snar framtid kommer andelen äldre i vår befolkning att växa. Att fler lever längre är positivt. Samtidigt kommer andelen personer i arbetsför ålder att minska. Arbetslösheten har minskat i Dalarna, vilket inte bara är positivt. Det blir allt svårare att rekrytera personal. Antalet invandrare blir allt färre samt att det är fler yngre som flyttar ut ur länet, än som flyttar till Dalarna. Vad innebär detta för framför allt kommunen och regionen?

Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna och doktor i kulturgeografi och Bengt Andersson seniorrådgivare på Nordens välfärdscenter föreläste för socialnämnden, verksamhetschefer och enhetschefer i Säters kommun. Peter Möller pratade bland annat om kompetensförsörjning i framtiden, om Säters, och Dalarnas utveckling och de utmaningar vi står inför när det gäller framtidens vård och omsorg.

– Just nu är det jättestora förändringar på arbetsmarknaden. Antalet personer i arbetsför ålder kommer att vara 5 000 färre om tio år medan medellivslängden bara ökar de senaste tio åren. Det går inte ihop matematiskt, säger Peter Möller.

Högre krav på arbetsgivare och ett nytt sätt att arbeta i framtiden
Det kommer att ställas högre krav på kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hittills har vi varit vana vid att lätt kunna rekrytera arbetskraft men det kommer inte att fortsätta vara så. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster.

En åldrande befolkning med ökad försörjningsbörda och personalbrist inom vården, samtidigt som vi ska behålla både kvalitet och kvantitet kräver ett annat sätt att arbeta, bland annat välfärdsteknik med hjälp av digitala lösningar. Det är något som används redan på många ställen i Norden. Exempel på användningsområden är trygghetslarm, mobila trygghetslarm, medicinrobotar, digital tillsyn som videobesök m.m.

Bengt Andersson har arbetat med bland annat digitalisering av offentlig sektor med fokus på vård och omsorg.

Stor efterfrågan på teknikerna som förenklar vardagen
– Det finns många pilotprojekt men det är svårt att få till det i verkligheten. Det är inte jättedyra tekniker, berättar Bengt. Studier har visat att både personal och användare är positiva till att använda ny teknik. Ingen har velat gå tillbaka och arbetat som innan. Det har varit stor efterfrågan och förenklar vardagen.

Det finns dock utmaningar med att implementera välfärdstekniken.

– Det behövs verktyg för implementering, man måste jobba med insikt och förankring, säger Bengt. Oftast jobbar man för snabbt med tekniken men man måste förankra de mjuka värdena och jobba med kommunikation och kunskapsdelning. Kommunen och regionen behöver samarbeta och bygga upp en tillit för ett lyckosamt införande.

– Det finns mycket forskning på användarperspektivet, det finns bland annat ett nationellt center i Norge, ett nordiskt forskarnätverk och FORTE, hälso- och välfärdsteknik i Sverige, fortsätter Bengt.

"Vi måste fortsätta den digitala utvecklingen"

Sune Hemmingsson, ordförande i socialnämnden var en av de som lyssnade på föreläsningen.

– Det var mycket intressant att dels få en uppdatering av hur den demografiska utvecklingen ser ut och att det finns en liknande utmaning i de nordiska länderna vilket framgick tydligt av föredragningen av Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter, berättar Sune.

– Det är en utmaning att kombinera bristen på arbetskraft och framförallt den förväntade ökade arbetskraftsbristen i kombination med behovet av digitala lösningar.

Om det här är något som är genomförbart i Säters kommun berättar Sune vidare:

– Vi har sedan många år haft trygghetslarm som många har stor nytta av och sedan något år även trygghetskameror. Vi har dessutom under 2024 infört möjligheten med läkemedelsautomater. Vi måste dock fortsätta den digitala utvecklingen. Det är också viktigt att fortsätta förbättra arbetsvillkoren så att Säters kommun är fortsatt en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare, att verksamheterna är öppna och nyfikna på teknikutveckling och nya lösningar.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning