LATEST NEWS

- News from the industry

Upphittade lustgas­patroner ska sorteras...

som farligt avfall
Lustgaspatroner som skräpar ner på allmänna platser har blivit allt en vanligare syn. Patronerna är farligt avfall och ska lämnas till kommunens återvinningscentral. När de hamnar bland förpackningar utgör de en allvarlig explosions- och brandrisk för människor, fordon och anläggningar.

Icke-medicinsk lustgas har de senaste åren blivit populärt att använda i berusningssyfte. Allt fler patroner hittas på allmänna platser som gator, parker och torg. Många privatpersoner vill hjälpa till att hålla rent och snyggt i sitt närsamhälle genom att plocka skräp, däribland lustgaspatroner.

Allt fler patroner lämnas i förpackningsavfallet
De senaste månaderna har våra anläggningar som tar emot insamlade förpackningar från kommunerna, sett en markant ökning av antalet lustgaspatroner i materialet från återvinningsstationer och miljörum. Det är en negativ trend som innebär en allvarlig risk för explosioner och bränder på anläggningarna, med fara för den personal som hanterar avfallet.

- Man har så klart de bästa avsikter när man plockar upp lustgaspatroner och lämnar dem i sitt miljörum eller på en återvinningsstation. Men tyvärr är det en felaktig hantering som innebär allvarliga risker för alla som tömmer, transporterar, hanterar och behandlar förpackningsavfall. Jag vill därför uppmana alla att tänka till när man tar hand om upphittade lustgaspatroner - lämna dem till kommunens återvinningscentral. Där tas de omhand på rätt sätt, säger Ulrika Eliason, gruppchef för Anläggning & Återvinning på Näringslivets Producentansvar.

Hantera lustgaspatronen som gasoltuben
Även om patronen i sak är en förpackning, klassas patronerna som farligt avfall och ska därför lämnas till en återvinningscentral. Skillnaden mellan en återvinningsstation och en återvinningscentral är inte självklar för alla - på återvinningsstationen ska bara hushållens förpackningar lämnas, medan återvinningscentralen hanterar grovavfall, elektronik och farligt avfall.

- Få skulle ens tänka tanken att lämna gasoltuben från grillen eller kolsyrepatronen från läskmaskinen till förpackningsinsamlingen, och detsamma gäller för lustgaspatroner, säger Ulrika Eliason.

Är man osäker på hur en lustgaspatron ska hanteras, titta efter märkningen som visar hur den ska sorteras och hanteras. Större patroner är ofta märkta med symbolen för farligt avfall. När det gäller mindre patroner sitter märkningen oftast på förpackningen, men även dessa ska sorteras som farligt avfall.

Läs hela artikeln här.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning