LATEST NEWS

- News from the industry

Trettio år av cybersäkerhet

Vart är vi på väg?
Advenica firar 30 år i år och när vi startade, 1993, hade bara 1,7 procent av svenskarna tillgång till internet. Idag är siffran närmare 100 procent. Digitaliseringen har effektiviserat mycket i vårt samhälle och underlättat vår vardag. Men den digitala säkerheten hänger inte med i samma takt. Tekniken för informationssäkerhet utvecklas hela tiden, men införandet av nya digitala lösningar sker snabbare än införandet av cyberskydd. Frågan är om, och i så fall när, dessa båda utvecklingslinjer möts.

Advenicas 30-årsjubileum i informationssäkerhetens tjänst har sett många milstolpar. Den 30 mars kommer vi tillsammans med några inbjudna experter från bland andra MUST att presentera några av dessa på vårt kontor i Malmö. Med en blick mot framtiden och hur den ökade digitaliseringen av samhället kan och bör mötas av ökade satsningar på säkerhet. Cybersäkerhet är en av vår tids stora utmaningar och att lösa dessa är en väsentlig del av vårt totalförsvar och en säker uppkopplad värld.

- Robusta system krävs om organisationer ska kunna leverera stabila och ibland samhällsväsentliga tjänster, säger Marie Bengtsson, VD på Advenica. Vi är idag så pass beroende av digitala tjänster att ett avbrott ofta får stora konsekvenser, som i sin tur indikerar att man behöver ha en hög säkerhetsnivå och alternativa arbetssätt och metoder tillgängliga för att leverera sina tjänster.

Trots årtionden av digitaliseringsutveckling och stärkt säkerhet har dessa inte följts åt, utan utvecklingen ser schematiskt ut som nedan. I en ideal värld skulle dessa ha följts åt parallellt.

- Glappet ökar och med det också större och större förluster och kostnader för företag, samhället och privatpersoner, säger Marie Bengtsson. Att digitaliseringen skulle avstanna för att på så sätt möta säkerhetsbehoven är inte troligt. Samhällsutvecklingen är också sådan att cybersäkerhet blir en allt viktigare komponent i Sveriges totalförsvar. Att stärka investeringarna i säkerhet är därför av största vikt.

För ytterligare information, kontakta:
Petra Lamorell | Marknad- och kommunikationschef | petra.lamorell@advenica.com | 0723–850220

LATEST NEWS

- News from the industry
4/11/2024
Sjöö Sandström expand­erar med ny säljareLantbrukarna pressade av låg lönsamhetKia presenterar uppdaterad elbilsstrategi
4/10/2024
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
4/9/2024
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN
4/8/2024
Tre starka varumärken Nyhet! ENUX NordicMiljövänligt byggmaterial kan vinna forsknings-SMNu bildas Nordens ledande expert BOLIST Byggstart är tillbaka
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web