LATEST NEWS

- News from the industry

Tele2 får pris för transparent klimatredovisning

Bäst på Stockholm OMX Large Cap
Vartannat år sedan 2014 har 2050 Consulting undersökt hur transparenta storbolagen på Stockholmsbörsen är i redovisningen av sitt klimatarbete i sin så kallade transparensindexrapport.
I år toppas listan av Tele2 som har klättrat hela 66 placeringar sedan förra rapporten (2020).

I granskningen ingick 133 bolag på Stockholms OMX Large Cap och några av de nyckelfaktorer som krävdes för att få höga poäng var bland annat att man redovisar sina växthusgasutsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3, det vill säga i värdekedjan, inkluderas i både redovisning och målsättning.

- Vi ser att våra viktigaste intressenter som exempelvis våra kunder, i allt större utsträckning kräver djupgående och mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara ledande inom vårt klimatarbete, och jag är därför mycket glad att den transparens som vi eftersträvar i vår klimatrapportering är så högt rankad, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Rapporten fastslår även att hela 80 procent av de undersökta bolagen har antagit någon form av klimatmål, men endast 62 procent har satt mål som omfattar utsläpp i Scope 3. Tele2's klimatmål som omfattar hela värdekedjan är granskade och godkända av Science-Based Targets initiative (SBTi), och är ett bevis på ett konkret och trovärdigt klimatarbete.

- Tydlighet och transparens i företagens hållbarhetsarbete blir allt mer strategiskt. De som inte tar det på allvar riskerar att tappa kunder, investerare och medarbetare. Att Tele2 kniper förstaplatsen är ett kvitto på ett framgångsrikt systematiskt arbete med att sätta mål i enlighet med vetenskapen och enligt en konkret färdplan för var och hur utsläppen ska minskas, säger Markus Ekelund, vd på 2050.

Fakta om poängsättningen:
Nyckelfaktorer för att få höga poäng innefattar bland annat att man redovisar sina GHG-utsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3 inkluderas i både redovisning och målsättning. Utöver detta får de som särskiljer sig i toppen också poäng för att de har åtagit sig att sätta mål i linje med vetenskapen via SBTi samt att de är TCFD-supportrar och/eller följer TCFD:s rekommendationer i sin rapportering.

Så många bolag ingick i underlaget för granskningen
2022 - 133 företag
2020 – 100 företag
2018 – 97 företag
2016 – 79 företag
2014- 69 företag

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46 761 15 38 30
Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen