Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Tekniska utrustning i byggnader

Behöver också skötsel och isolering
Tekniska installationer och utrustning i byggnader är en självklarhet för oss, och vi njuter av dess effekter i vår vardag. I den andra artikeln i serien Back to basics fokuserar vi på teknisk utrustning i våra byggnader och vikten av isolering.

Teknisk utrustning i byggnader, är vardagens tysta hjältar
Byggnadstekniken omfattar utrustning som används för att skapa hälsosamma levnads- eller arbetsförhållanden i byggnaden. Sådan utrustning omfattar, kall och varmvattenledningar, avlopp och regnvattenavlopp, ventilationskanaler samt kyl och värmeutrustning med rörledningar.

Men, hur många tänker på hur mycket bekvämlighet teknisk utrustning i byggnader skapar för arbetsplatsen och hemmet?

Som vanligt kommer tanken på teknisk isolering ur ett byggnadstekniskt perspektiv ofta först när du stöter på ett problem. Rören droppar kondens på golvet vilket gör det halt eller förstör inredning. vattenröret fryst sönder eller att det inte kommer kallt vatten ur kranen i när det är varmt ute. Då kommer du förmodligen önska att isoleringsproffset kom springande med isolering under armarna och åtgärdade problemet direkt.

Varför behövs isolering på byggnadens tekniska utrustningar?
Effekten av teknisk isolering för tillförlitligheten hos mekanisk utrustning kan vanligtvis inte ses, men betydelsen kan inte överskattas. Isolering förbättrar inte bara utrustningens energieffektivitet och håller utrustningen i gång, utan förhindrar också kondens, säkerställer skydd mot korrosion och minskar buller.

Byggnadsteknisk utrustning är isolerad för att den ska fungera korrekt och att energiförbrukningen ska minska. Isoleringens syfte är att skydda och isolera till exempel rörledningar och ventilationskanaler, och detta märker vi av att vattnet flödar i rören och att vattnet håller sig varmt eller kallt och luften har rätt temperatur när den blåser in i våra rum.

Isoleringen bromsar även brandförloppet om en brand av någon anledning brutit ut.

Ett av syftena med isolering är att isolera mot ljud – du vill med stor sannolikhet inte höra ljuden från din grannes toalettbesök. Men eftersom en hel artikel skulle kunna skrivas om ljudisolering så återkommer vi till detta ämne längre fram i artikelserien.

Värmeförlusten under ett helt år från oisolerade inkommande rör och upphängningar i källaren kan vara upp till en fjärdedel av den årliga värmeenergiförbrukningen.

Hur isolerar man teknisk utrustning, rör och ventilation i byggnaden?
Som du vet, finns det många olika sorters isolering för teknisk utrustning i byggnader. Vanligast är isoleringsprodukter av mineralull och cellgummi. Produkterna finns med olika ytskikt och med olika egenskaper. Att beklä färdigisolerade VVs- och ventilationsrör med en ytbeklädnad av plastplåt eller aluminium är också vanligt. Vid isolering beaktas inte bara själva enheten utan även de krav som miljön ställer.

Exempel på olika typer av teknisk isolering för tekniska installationer i byggnader:

• Termisk isolering, isolering för att begränsa att värme från till exempel rör sprids till omgivningen och med det minimera värmeförluster.
• Kylisolering, isolering som förhindrar värme från omgivningen sprids till det isolerade föremålet och därmed minskar energikostnaderna orsakade av kylförluster.
• Kondensisolering, isolering på kalla rör eller kanaler som förhindrar att fukt från omgivningen kondenserar på ytan av föremålet som ska isoleras. Kondens kan orsaka korrosion på föremålet som ska isoleras eller andra skador på omgivningen. kondens som rinner eller droppar kan orsaka hala golv vilket kan vålla personskador. Droppande rör kan också skada interiören och annan utrustning i byggnaden
• Skyddsisolering, isolering vars syfte är att skydda människor från brännskador och olyckor. Högsta tillåtna yttemperatur under normala driftförhållanden är 70 °C.
• Frostskyddsisolering, Isolering dimensionerad för att förhindra förfrysning av innehållet i rör och utrusning.
• Brandskyddsisolering, isolering för att förhindra och begränsa skador orsakade av brand.

Föreskrifter, byggregler, vägledning, råd och anvisningar samt hjälpmedel.
Boverket är den nationella myndighet som ger ut BBR (Boverkets Byggregler). Myndigheten ansvarar för stadsutveckling, samhällsplanering, byggande och boende och ger vägledning, råd och anvisningar för att uppnå högt ställda krav på energieffektivt byggande i Sverige. Här har teknisk isolering en stor betydelse för energieffektiviseringen.

IF – Isoleringsfirmornas Förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering, BTI. En branschstandard som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.
BTI är framtagen av branschen för att tillmötesgå Boverkets kommande Möjligheternas Byggregler som ska ersätta BBR i juli 2024.

Inom industrin är det SSG (Standard Solutions Group), standarderna 7591, 7595, 7596 ger råd och anvisningar gällande isolering av rörledningar, ventilationskanaler, behållare och vissa rökkanaler. Här finns anvisningar om isoleringstjocklek, isoleringsmaterial och utförande.

Låt oss ha isoleringen i vårt tänk
När allt är isolerat på rätt sätt, kan vi fortsätta att njuta och dra nytta av all teknisk utrustnings som finns i våra byggnader. Back to basics: Technical building equipment also needs care and insulation

Nu håller vi isolerings flaggan högt, och sprider budskapet om hur viktig isolering är för vår komfort i vardagen.

Håll utkik efter kommande artiklar!

Denna artikel publicerades ursprungligen av vårt finska systerbolag, Kespet Oy, och har översatts till svenska. Originaltitel: Back to basics: Technical building equipment also needs care and insulation.

Läs även del 1 i denna artikelserie: Kommer du ihåg grunderna i teknisk isolering?
Contact information
Mailing address
Industri­vägen 39c
43361 Sävedalen
Region
Göteborg
Västra Götalands county
Sweden
Organization id:
556694-1653
Founded: 2005
Employees: 55
Welcome to Isopartner AB!

Isopartner stocks a wide range of products in technical insulation, building sheet metal and passive fire protection.

Isopartner is a wholesaler with a focus on providing professional contractors in insulation, sheet metal and passive fire protection with technical solutions, well-proven products, and safe deliveries. The staff at Isopartner has extensive experience and knowledge to provide these professional entrepreneurs with the right products, in the right place, at the right time.

Isopartner's operations are characterized by personal commitment and close cooperation with industry players. If we can jointly gain a greater understanding of the needs and problems of the various professional groups within the industry, we can also solve them in a more efficient way.

For many years, Isopartner has been one of the country's most important suppliers of technical insulation, solutions in fire protection, acoustics, and sheet metal. Since the start, we have successfully delivered technical solutions and expertise around these across the country. Isopartner is established with sales offices and warehouses in the following locations. Solna and Årsta in Stockholm, Malmö, Göteborg and Växjö.

We have a close collaboration with our suppliers/partners. We only work with Europe's best producers. Through close cooperation, together with our suppliers, we can convey information and knowledge between end users and producers in an effective way. With this aim, we often have meetings where we bring together customers and suppliers for information exchange and training at our establishments.Welcome to contact us!

The company's services/products

Blacksmith & Plating work: Copper roof, Drainage, Facadeplate, Plate covering, Plate covering, Rain pipe, Roof safety, Roofing tiles, Wallplate
Building materials: Isolate radiator, Isolation
Fire protection: Arc-extinguishing medium, Carbon dioxide remover, Environment extinguisher, Evacuation alarm, Evacuation ladders, Evacuation signs, Explosion Suppression, Extinguisher cabinet, Extinguisher facilities, Extinguisher foam, Extinguisher system, Fire alarm, Fire blankets, Fire cock, Fire curtains, Fire dampers, Fire detector, Fire extinguisher, Fire hose, Fire insulation, Fire package, Fire projecting, Fire proof doors, Fire proof hard drives, Fire proof shutter blind, Fire protection contol, Fire protection documentation, Fire protection technology, Fire protections for cables, Fire resistant material, Fire sealing, Fire shutters, Fire signs, Fire-control inspections, Fireproof cell, Fire-resistant paint, First aid, Flame retardants, Flame retardants, Flamestop, Foam equipment, Foam sprinkler system, Foam sprinklers, Gas Detection Equipment, Grease remover, Leakage protection, Oxygen absorber, Point sprinkler, Powder extinguisher, Rescue ladder, Smoke curtains, Smoke damper, Smoke handling system, Spark extinguishing equipment, Systematic fire protection work, Water sprinkler, Water sprinkler system
Pipes & Heating, Ventilation and Sanitation: Ventilation insulation
Products: Batteries, Battery charger, Blanking tool, Building commodities, Building tools, Clamping tools, Compass saw blade, Expanded rubber, Glue & Sealant, Hooning tool, Insulating material, Roofing products, Shop tool, Shrinking tubing, Sound insulating, Sound absorbers, Tape, Welding products, Welding table, Welding tools, Work overalls & Work shoes

Contacts

Pierre
+46 31 336 94 90

LATEST NEWS

- News from the industry
5/26/2023
Combitech tecknar nytt ramavtalPeab bygger nytt riksarkiv i HärnösandTele2 och Stena Fastigheter minskar digitalt utanförskapChargeNode och Easypark inleder ett samarbeteGrillska Gymnasiet är Sveriges bästa UF-skola
5/25/2023
Gnosjö har Nordens största hydromatpark VBN Components nya maskinVad företag ska tänka på vid val av företagsabonnemangDubbade däck på hjul­lastaren ger säker snöröjningTillkännager Partner Award-vinnarna på SPHERE23
5/24/2023
Hur man löser storleksbegränsningar?Account Manager Western Sweden & DenmarkBra resultat på CementaNordic Laser Technology CenterUppdaterad snedsätesventil
5/23/2023
Kundutbildning i fjädertek­nik hos lettiskt kundföretagAros Kapital blir officiell partner till IFK GöteborgHar ni behov av specialmaskiner?Bildanalys & Vision byter namn till Computer VisionConsilium Safety Group och Roxtec i samarbete
5/22/2023
Jämför lån online för att hitta det bästa erbjudandetSwift-Cut – Mycket maskin för pengarna!SSAB och BE Group sam­arbetar inom fossilfritt stålSamarbete för att nå hållbara lösningarMensapriset 2023 går till Fredrik Löfgren!