LATEST NEWS

- News from the industry

Tata Steel och ABB ska gemensamt utforska teknik

För att minska koldioxidavtrycket från stålproduktion
Tata Steel Ltd och den globala teknikledaren ABB har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) och kommer att arbeta tillsammans för att skapa innovativa modeller och tekniker för att minska koldioxidavtrycket från stålproduktion. ABB kommer att bidra med global erfarenhet inom automation, elektrifiering och digitalisering för gruv- och metallindustrin.

• Projektet fokuserar på förbättringar av energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och cirkularitet i fabriker och produktionsanläggningar
• Som ett av sina viktigaste hållbarhetsmål strävar Tata Steel efter koldioxidneutralitet senast 2045

Tata Steel är ett av de ledande globala stålföretagen med en årlig råstålskapacitet på 35 miljoner ton och har åtagit sig stora hållbarhetsmål, inklusive att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045. I linje med sina ambitioner har ståltillverkaren ett mål på medellång sikt att minska koldioxidutsläppen till mindre än två ton koldioxid per ton råstål i sin indiska verksamhet till 2025.

De två företagen kommer att fokusera på systemnivåbedömningar av Tata Steels tillverkningsanläggningar och produktionsanläggningar för utvärdering och gemensam utveckling av kort- och långsiktiga alternativ för energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och cirkularitet.

"Stålföretag vet att det finns möjligheter att förbättra sina processer, och Tata Steel är en av ledarna i denna rörelse mot energieffektivitet och minskning av koldioxidavtrycket", säger Vipul Gautam, Group Vice President, Global Account Executive för Tata Group, ABB. "Enligt siffror från World Economic Forum kommer energiomställningen att kräva så mycket som tre miljarder ton metaller på medellång sikt, sex gånger mer mineraltillgångar till 2040 för att nå netto-nollutsläpp globalt till 2050. ABB tror fast på att arbeta med våra kunder och partners för att utveckla hur ståltillverkning drivs för att hjälpa till att nå produktions- och miljömål."

Tata Steel strävar efter hållbar utveckling och tillväxt som en integrerad del av sin affärsfilosofi. För att säkerställa hållbar tillväxt arbetar företaget med att implementera viktiga möjliggörare för en djupgående utfasning av fossila bränslen, inklusive användning av mer skrot i ståltillverkning, användning av alternativa bränslen som naturgas och grön vätgas, användning av förnybar energi och implementering av teknik för avskiljning och lagring/utnyttjande av koldioxid. Tata Steel räknar med att öka kapaciteten till 40 miljoner ton till 2030 och därför är samarbetet med teknikpartnern ABB en viktig möjliggörare för att uppnå denna tillväxt på ett hållbart sätt.

ABB och Tata Steel ska utforska energioptimering genom vätgas som ett alternativt bränsle för uppströmsprocesser och energiminskning samt utbyte genom helt integrerad elektrifiering och digitala system som ABB Ability™ eMine, e-mobilitetslösningar och energieffektiva motorer.

Den globala stålindustrin står för mellan 7 och 9 procent av de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen, enligt olika källor, däribland Internationella energiorganet (IEA).

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 september 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com
Contact information
Mailing address
Kopparbergs­vägen 2
72182 Västerås
Region
Västerås
Västmanlands county
Sweden
Organization id:
556029-7029
Founded: 1931
Employees: 8795
ABB is a leader in technology for electrification and automation and enables a more sustainable and resource-efficient future. The company's solutions connect engineering know-how and software to optimize how things are manufactured, moved, operated and controlled.

Based on more than 130 years of expertise, ABB's approx. 105,000 employees drive new innovations that accelerate the industrial transition.
Read more here: www.abb.com

The company's services/products

Blacksmith & Plating work: Aluminum work
Calibration: Comparison calibration, Flow meter, Humidity calibration, Measuring instrument, System calibration
Electromechanical workshop: Applicationprogram, Assembly on site, Automatic cubicle and switchgear, Automation equipment, Balancing, Blowing fan, blower set, Cable calculations, CAD-documentation, Centres, Central units, Connection equipment, Control and regulatory engineering, Control cabinet, Control panels, Drawing schedule, Earth return brush, EIB-Programming, Electric cartridge, Electric installations, Electric motor, generators, Electrical cabinet, cubicle, Electrical cabling, Electricity automation, Electricity meter, Electromagnetic lock, Electromagnets, Electronic construction, Electronic Service, Electronic tools, Electronicproduction, Energy control, Fault tracing, High voltage switching gear, Investigations, Low voltage switch gear, Maintenance of breaker, Maintenance responsibility, Manufacturing by contract, Mobile Balancing, New constructions, Optical fiber connection, Overtone measurement, PLC-Programming, PLC-System, Power contractor, Power correcting equipment, Printed circuit card, Pumps, Relay testing, Relays, Reserve power station, Rewinding, Selectivity calculation, Static frequency changer, Switch cabine, Temperature recording, Test maintenance, Transformators, Transformer cladding, Vibration analysis
Electronic components: AC/DC- transducer, Actuator, Adapters, Alarm panels, Avalanche diode, Battery system, Batterybackup, Cable drums, Cable equipment, Cable locator, Cable locator, Cable reels, Cable socks, Cable stand, Cable tools, Cable waggons, Cablechains, Cables, Central test system for emergency lightning, Channel rails, Charging poles (electric cars), Circuit breaker, Circuit breakers, Circuit-breaker, Combination guards, Condensators, Connector, Connector strips, Contact bars, Contact panels, Contactors, Control panel, Cooling of electronics, DC/DC-transducer, Delay action fuse, Detectors, Digital display, Distribution boards, Distribution box, Driving system, Earth fault alarm, Earth fault breaker, Elbow contact, Electric cable, Electric circuits, Electric material, Electric motors, Electric strikes, Electrical switch-gear, Electricity converter, Electromagnetic components, Electromechanic components, Electronics components, EMI- filter, Engine cables, Engines, Extension cords, Exterior light fixtures, Fan coil unit, Fan motor, Fitting, Float switches, Frequency meters, Fuse - fuse holder, Fuse resistance, Gas components, Glass-tube fuse, Heaters, Heating cables, High tension relay, High-tension condensators, High-tension diodes, Honeycomb filter, Inductors, Industrialcomponent, Inlet, Inspection camera, Installation hose, Interior fittings, Junction box, Keypads, Keyswitches, Lamps, LED light fixtures, Light column, Light meter, Lighting, Lightning control, Lightning protection package, Limit switches, Locker buildings, Magnetic contacts, Magnetic field meter, Magnetic field meter, Magnetic field sensing, Magnetic valves, Manometer, Membrane switches, Micro switch, Microcircuit, Micro-dip, Microfan, Montage boxes, Motion sensor, Motor protector, Movement control, Multiway socket, Nesting, Opto switch, Panel meter, Pattern card, Perimeter security solutions, Piezo-electric material, Plugs, Position sensor, Power filter, Pressure sensor, Printed circuit card relay, Radio communication equipment, Radio control, Radio control system, Radio system, Regulating products, Regulators, Remote control, Remote release units, Resistors, Semiconductor relay, Sensors, Servo motors, Shielded hose, Shunt groups, Signal converters, Silicon boards, Slipring device, Socket, Socket apparatus, Softstarter, Spiral hose, Static frequency changer, Stop watch electromechanical, Stop watch mechanical, Strain gauge, Surge protection, Switched net unit, Switchregulators, Telecommunications protection, Telephone circuits, Testing equipment electricity, Thermofuses, Thermostat-bimetal, Thumb wheel, Transformers, Transient protection, UPS- systems, Wall boxes (electric cars), Work light
Hardening/heat treatment: Robotized laser hardening / heat treatment
Holding tools: Robotgripper
Industrial automation: Automation equipment, Automation system, Control system, Driverless trucks, Robot applications, Robot automation
Machines: sales: Robot spare parts, Robots
Products: Transformer
Welding: Robot welding, Robotized laser welding

Contacts

Christine Gunnarsson
021-32 32 32

Videos

El driver moderna samhällen

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Lanserar hållbara och effektiva värmelösningarFärgglad hotellfasad på Grönland WEG Scandinavia utökar verksamheten En av vinnarna i årets XL-HjälpenSamuel Sollenby återvänder
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI