LATEST NEWS

- News from the industry

Synen på en AI-driven framtid och arbetsmarknad

Svenskarna anser att AI bör läras ut i skolan
Under den senaste tiden har diskussioner kring hur AI kommer att skaka om arbetsmarknaden florerat. Nu visar en ny undersökning att många svenskar anser att de idag saknar de digitala kunskaper som krävs för att vara framgångsrika genom hela sin karriär. Över hälften tycker dessutom att AI bör vara obligatoriskt i skolan.

Plattformsbolaget ServiceNow har under hösten 2023 genomfört en undersökning för att granska hur redo svenskarna är för framtidens arbetsplats. I undersökningen som inkluderade nio länder, bland annat Tyskland, Schweiz och Nederländerna, tittade man bland annat på nuvarande digitala kunskaper och tankar kring växande teknologier.

Ett av de mer utmärkande resultaten i denna studie är att över hälften av svenskarna (56 %) anser att utbildning inom AI bör vara obligatoriskt innan 18 års ålder och att lika många anser att det bör vara obligatoriskt att lära sig att koda. Samtidigt är många av respondenterna kritiska till sina utbildningar, där hela 36 % upplever att de inte har förberett dem för arbetslivet. Mer än hälften av respondenterna (54 %) uppgav att ytterligare teknisk och digital utbildning skulle få dem att känna sig mer säkra i sin framtida karriär.

Kunskapsbrist i digitala färdigheter, men stark motivation att lära sig
Studien visar också att bara två tredjedelar (65 %) anser att de har alla de digitala kunskaper som de behöver för att vara framgångsrika genom hela sin karriär. Tre av tio (31 %) tror att de kommer behöva vidareutbildning för att hålla sig relevanta på arbetsmarknaden och 13 % upplever redan nu att de inte har den kunskap de behöver.

Trots att det finns en förståelse för behovet att utveckla sina digitala kunskaper, tycker två av fem att det är svårt att få in i sina scheman. Det finns dessutom en rädsla för att kunskaperna snart ändå kan vara förlegade, vilket kanske också bidrar till att svenskarna inte har lika stark tro på AI som respondenter i övriga länder där undersökningen genomförts. Ungefär en tredjedel (36 %) av svenskarna såg nämligen AI som den största möjligheten på framtidens arbetsplats, jämfört med nästan hälften (48 %) som ett genomsnitt i övriga länder. Däremot är en majoritet (63 %) positiva till att fortsätta utveckla sina digitala kunskaper för att få ökade konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

“Trots att en stor del av svenskarna känner att de idag inte har all ny kunskap som krävs, är många positivt inställda till att lära sig mer och fortsätta utveckla sina digitala kunskaper. Utvecklingen går just nu snabbare är någonsin, och för arbetsgivare idag är det otroligt viktigt att utbilda sina anställda och ge dem rätt förutsättningar för att utvecklas. AI och digitala verktyg är redan idag otroligt viktigt och kommer att vara en stor del av framtidens arbetsplats. Det är absolut inte omöjligt att AI kommer bli en obligatorisk del av utbildning i framtiden eftersom det är en kunskap som vi alla behöver ha i framtiden”, säger Victoria Rosell, Sverigechef på ServiceNow.

Slutligen visar undersökningen att AI redan används på många svenska arbetsplatser. 38 % har redan tagit hjälp av AI för att skriva mail och inlägg till sociala medier och 68 % planerar att göra det.

Samtidigt har 31 % använt sig av AI för att skapa Excelformler och 70 % planerar att använda sig av AI för detta. Utöver det används AI ofta för brainstorming, transkribering av mötesanteckningar och kalenderhantering.

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen