LATEST NEWS

- News from the industry

Svevia renoverar Storåbron i Orsa

Projektet är på flera sätt lite unikt
På uppdrag av Orsa kommun kommer Svevia under två år att utföra renovering av den nästan 100 år gamla Storåbron. Bron byggdes 1926 för vägtrafik och fungerar i dag som en gång- och cykelbro. Projektet ska vara avslutat sista november nästa år.

– Bron har ett stort renoveringsbehov med omfattande betongskador, men även själva farbanan är i dåligt skick. Projektet är på flera sätt lite unikt – dels för att det är en så gammal bro, men framförallt så är själva konstruktionen ovanlig då hela bron är av betong, även bågarna och stagen. Stagen, alltså ”linorna” som sitter fästade i bågarna och bär upp brobanan, brukar normalt vara av stål för att fånga dragkraften, men här är de alltså byggda med armering och betong, säger Edward Larsson, Svevia

Svevias uppdrag omfattar renovering av betongkonstruktionen, nytt tätskikt på farbanan och ny asfaltbeläggning, nya räcken samt undervattensrenovering av det mittersta brostödet. I samband med renoveringsarbetet kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om till den intilliggande vägbron. Svevia har med trafikanordningar skapat ett körfält för gång- och cykeltrafik på vägbron. För att trygga trafiksäkerheten sänks hastigheten för biltrafiken till 30 kilometer i timmen.

Det var i samband med att en ny vägbro för biltrafik byggdes under åttiotalet som Orsa kommun fick ta över bron från Trafikverket (dåvarande Vägverket). Sedan dess har den fungerat som en gång- och cykelbro. Vintertid används den även som överfart för skotertrafik genom att enbart halva bron plogas för gång- och cykel trafik.

– Ore älv, som passerar under bron har starka strömmar, så därför fryser vattnet inte till ordentligt för skotertrafiken vintertid. De starka strömmarna blir också en av utmaningarna i projektet. För att komma åt mittstödets konstruktion under vattenytan, kommer att vi att arbeta med ett grävmudderverk och anlita dykare som ska armera och gjuta betong under vattnet. Allt för att bron ska långsiktigt ska hålla, säger Edward Larsson. Och kanske finnas kvar i hundra år till, vem vet?

Projektet är fördelat under två år. Under sommaren och hösten 2024 kommer tätskikt, asfaltbeläggning och brostödet att renoveras. Nästa år utförs betongrenovering av brons bågar, stag samt brons undersida. Under vintern kommer den att vara öppen för gång- cykel och skotertrafik som vanligt.

– En gammal bro i en kommun är alltid ett angeläget lokalt projekt. Planeringen av utförande sker i nära samarbete med Orsa kommun. Tillsammans har vi löst logistiken och satt tidplanen för att hitta en långsiktig och smidig lösning som kan möta Orsabornas behov av en fungerande bro vintertid.

Kontraktssumman är cirka 18 miljoner kronor.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Förstå hur chip packaging fungerarSKF satsar på framtidens operatörerEuropas nya generation rymdraket Ariane 6Genomförandebeslut på platsVälkommen på exklusiv förhandsvisning
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI