LATEST NEWS

- News from the industry

Svevia förbättrar vägar runt Göteborg

Förbättrar lågtrafikerade vägar med tankbeläggning
På uppdrag av Trafikverket ska Svevia åtgärda vägytan på flera sträckor inom distrikt Göteborg. Förbättringarna sker på vägar med lägre trafikbelastning som ska få hel och delvis ny ytbeläggning.

– Även om Göteborg är en av Sveriges mest trafikintensiva område så omges staden även av ett vägnät där pendlingstrafiken är glesare och trafikbelastningen lägre, säger John Larsson, Svevia.

Metoden som kommer att användas heter tankbeläggning och går ut på att sten och bindemedel blandas direkt ute på vägen. Den kan användas för att justera ojämnheter, för att lägga en ny slityta på vägen eller för att lägga på en helt ny beläggning på en grusväg.

– Det är en metod som är energieffektiv och som bidrar till mindre miljöbelastande transporter. Den är också ett kostnadseffektiv alternativ i en tid då Sveriges vägnät är i stort behov av underhållsåtgärder som ger en långsiktigt hållbar infrastruktur.

Kontraktet i Göteborg omfattar totalt 200 000 kvadratmeter och är värt cirka sex miljoner kronor. Svevia kommer även att utföra liknade förbättringsåtgärder i Norrbotten, Västerbotten, Värmland, Jönköping och Kalmar.

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper