Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Sverige på rätt väg i energiomställningen

Enligt ny rapport
Sverige är ett av de europeiska länderna som är bäst på att skapa förutsättningar på elmarknaden för att nå klimatmålen för 2030. Tydliga policys och planer för genomförandet samt hög flexibilitet på elmarknaden sticker ut, enligt en ny rapport från Eaton, den globala advokatbyrån Eversheds Sutherland och den ideella branschorganisationen Renewable Energy and Clean Technology, REA.

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2022 (ETRI 2022) har undersökt 13 europeiska länder och hur väl förberedda de är på att skapa mer förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen och hjälpa dem nå klimatmålen som har satts upp för år 2030. Norden, med Finland i topp, har ett försprång mot de andra länderna i Europa – där framför allt Storbritannien och Tyskland sackar efter.

De nordiska elmarknaderna rankas högst i den här rapporten främst tack vare att de är rättvisa, öppna och tillgängliga. De länder som rankas lägre har bland annat tuffare regleringar, hinder för investeringar samt ogynnsam flexibilitet, vilket sammantaget innebär sämre betyg för bland annat Polen, Tyskland och Storbritannien.

I Sverige består 79 procent av produktionen idag av förnyelsebar energi. Målet ligger på 83 procent år 2030. Det mesta av den förnyelsebara energin kommer från vattenkraft medan 19 procent kommer från vind och sol, vilket är en liten ökning jämfört med förra årets 15 procent. För att Sverige ska nå klimatmålet för 2030 skulle energiproduktionen från vind och sol behöva öka med 14 TWh, en ökning med 49 procent.

Den pågående energikrisen i Europa har inneburit stora utmaningar för många länder. Den omskakande utvecklingen har visserligen också lett till en acceleration och stimulering i investeringar i omställningen till mer förnyelsebar energi. Men i Sverige har de ekonomiska effekterna av krisen samtidigt stoppat många från att investera, visar rapporten.

– Situationen i omvärlden påverkar även oss svenskar. I allmänhet har Sverige kommit långt när det gäller energiomställningen men vi måste fortsätta styra mot fler förnyelsebara energikällor för att dels kunna möta framtidens klimatmål och dels för att kunna få till en stabilare energiförsörjning, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

Några av de viktigaste punkterna som lyfts fram om Sverige i rapporten:
• Stödet för minskade koldioxidutsläpp och energiomställningen är generellt sett starkt, men det finns vissa farhågor om kostnadseffekterna. Den politiska och lagstiftningsmässiga anpassningen är god.
• Bristen på nätkapacitet börjar bli ett hinder för investeringar i förnybar energi och distribuerad energi. Digitala verktyg finns på plats och möjliggör flexibilitetsmarknader genom aggregatorer. Genomslaget av elfordon ökar, men V2G-tillgängligheten är begränsad.
• Marknadsreglerna är rättvisa och möjliggör tillträde för ny distribuerad energiteknik. Flexibiliteten i marknaden fungerar i allmänhet bra och ger tillgång till all teknik och alla aktörer.

Ett område där Sverige sticker ut, är antalet värmepumpar som finns i landet. Installationsprocenten ligger på höga 45 procent och det fortsätter installeras många värmepumpar. Tillsammans med Norge och Finland ligger Sverige högst upp bland de europeiska länderna på den fronten.

– Rapporten visar att det sker imponerande framsteg i länder som Sverige, men att många regeringar runt om i Europa inte är lika handlingskraftiga när det gäller att förbereda sig för energiomställningen. Vi behöver se betydande åtgärder för att få bort de hinder som vår bransch står inför: ordentlig långsiktig planering, prioritering och påskyndande av marknadsreformer samt brådskande åtgärder för att få bort nuvarande investeringshinder. Allt detta behövs för att hjälpa oss att komma in på rätt väg, säger Nina Skorupska CBE, VD för Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA).

– Jag underskattar inte den utmaning som ligger framför oss, men kostnaden för länder som går för långsamt fram när det gäller att förbereda sig för energiomställningen är helt enkelt för stor. Vi befinner oss mitt i en allvarlig energikris, men regeringarna kommer att få ännu större problem i framtiden om de inte agerar nu, fortsätter Nina Skorupska CBE.

– Detta Index är en utmärkt källa för att få information om kärnpunkterna avseende vad som hänt, vad som händer och vad som behöver hända i Europa vad gäller förnybar och ren energi. Även om Sverige är i en bra position, både via våra naturtillgångar och valen som gjorts och planerats av såväl offentlig som privat sektor, är detta inte tidpunkten att nöjd och belåten luta sig tillbaka. Som den globala advokatbyrå vi är ser vi mycket utländskt och inhemskt intresse för Sverige eftersom det är en attraktiv jurisdiktion att investera i. Men, såsom understryks i Indexet, behövs det t.ex. en utbyggnad och upprustning av elnätskapaciteten för att undvika skapandet av barriärer för den nödvändiga övergången till förmån för klimatet och utvecklingarna inom hållbarhet. Implementering av rekommendationerna i detta Index skulle sannolikt utgöra en hävstång för att nå det svenska målet om 83% förnybar årlig förbrukning år 2030, säger Johan Kennemyr, Partner på Eversheds Sutherland.

Rapporten kan laddas ner på följande länk: https://www.r-e-a.net/resources/etri-2022-energy-transition-readiness-index-report/

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning