LATEST NEWS

- News from the industry

Svenska finansbolags syn på AI:s möjligheter

AI-intresse växer bland svenska företag
Svenska bank-, finans- och försäkringsbolag ligger långt frame när det gäller att tillämpa AI-teknologin, både jämfört med andra svenska branscher och i en internationell jämförelse. Det framgår av en ny rapport från Amazon Web Services.

I februari släpptes rapporten Unlocking Ambitions, som baseras på en undersökning som ger nya insikter i svenskt och europeiskt näringslivs attityder och målsättningar med AI-tekniken. Nu har även rapportens data för olika industrivertikaler offentliggjorts.

För de enskilda sektorerna är underlaget inte tillräckligt stort för att data ska kunna betraktas som säkerställda, men siffrorna ger ändå en indikation på hur olika industrier betraktar den snabba tekniska utvecklingen, och hur benägna de är att tillämpa dem. 71 svenska bolag inom bank-, finans- och försäkringstjänster deltar i undersökningen.

Det första som framgår tydligt är att AI skapat stort intresse, och hög investeringsvilja bland företagen. Fler än Nästan en fjärdedel av dem, 23 procent, tror att investeringarna i digital teknik kommer att mer än fördubblas under 2024 jämfört med 2023, och fler än hälften, 58 procent tror på en ökning på 50 procent eller mer – och det är en utveckling som i stor utsträckning drivs av AI.

Motsvarande siffra för företagen i den svenska tillverkningsindustrin är 17 respektive 44 procent, och fyra respektive 29 procent för bolag inom handel. Bland de deltagande finansbolagen i våra nordiska grannländer är investeringsviljan också hög. 33 procent av de danska och norska representanterna tror på en investeringsökning på mer än 50 procent under 2024. I Finland är man ännu mer offensiv – där är motsvarande siffra 75 procent.

51 procent av de svenska bolagen använder redan idag ett eller flera AI-baserade verktyg, och nästan en tredjedel, 30 procent, tror att AI på sikt kommer att förändra branschens verksamhet i grunden, medan bara 11 procent tror att tekniken kommer att ha liten eller ingen påverkan på verksamheten. När man specificerar frågan till att handla om generativ AI – verktyg för att skapa text och konversationer, eller annan media – tror 53 procent att det kommer att ha stor eller mycket stor påverkan på branschen.

Bland de områden där finansbolagen tror att AI kommer att ha störst effekt finns frågor som att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, skapa mer personliga kundupplevelser, förbättra beslutsfattande och analys, samt att förbättra tjänsteutbudet.

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft. Sett över näringslivet som helhet förväntas dessa åtgärder tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030.

Data i rapporten är baserade på en undersökning bland 1 000 svenska företag inom olika näringslivssektorer som är genomförd av undersökningsföretaget Public First på uppdrag av AWS.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet