LATEST NEWS

- News from the industry

Svenska företag exponerade för säkerhetsrisker

Via sina mobila enheter
24 % av svenska företag saknar helt tekniska lösningar för mobilhantering. Det gör att de är exponerade för stora säkerhetsrisker, enligt SOTI:s nya mobilitetsundersökning. Eftersom företagen saknar central insyn i enheter och mjukvara riskerar de dessutom stora produktivitetstapp och dyr avbrottstid.

SOTI har i sin nya mobilitetsrapport intervjuat 350 IT-ansvariga på svenska företag om användning och hantering av mobila enheter.

Rapporten visar att 76 % av de svenska företagen har implementerat någon slags mobil helhetslösning - antingen EMM- (Entreprise Mobility Management) eller MDM- (Mobile Device Management) för att få helhetsgrepp om företagets mobila verksamhet. Motsvarande genomsnittssiffra på global nivå är 91% (baserat på 3650 intervjuer i USA, Kanada, Mexico, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Australien).

24 % av de svenska företagen saknar alltså helt och hållet tekniska lösningar för mobilhantering. Det innebär att de inte har kontroll eller insyn i verksamhetens enheter och kan därför varken garantera verksamhetens mobilsäkerhet eller att produktiviteten hålls på en jämn nivå.

Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI kommenterar:
– Det är oroväckande att så många som 24 % helt saknar tekniska lösningar för mobilhantering. Anställda ute på fältet har behov av avbrottsfri kommunikation och måste kunna ansluta digitalt oavsett var de befinner sig. Utan central hantering är det omöjligt att ha överblick och kontroll och personalen blir extremt exponerade för tekniska problem som i sin tur kan leda till dyr avbrottstid och stora säkerhetsrisker.

Behov av bättre verktyg
Oavsett om företagen har implementerat mobilhanteringslösningar eller ej, efterlyser rapportens svenska IT-ansvariga bättre verktyg för att få större förståelse för vad som händer ute på fältet:
• 63 % anser att verksamheten är i behov av bättre verktyg för att förutse problem innan de uppstår
• 58 % håller med om att de behöver bättre business intelligence-verktyg för att kunna mäta hur väl verksamhetens mobila enheter presterar
• 58 % säger att deras verksamhet behöver bättre verktyg för att diagnostisera problem
Enligt rapporten uppger dock 42 % att ledningen i verksamheten inte tycker att det är värt att investera i teknik för realtidsinsyn i företagets mobila enheter.

– Det är alarmerande att verksamheternas ledning inte inser vikten av realtidsinsikter. En väl anpassad EMM-lösning innebär lägre kostnader, förbättrad produktivitet och förhöjd säkerhet. Det är riktigt goda argument för en solid investering. Med EMM-lösningar kan de IT-ansvariga dessutom leverera affärskritiska insikter, vilket kommer att hjälpa ledningen att fatta välgrundade, datadrivna beslut, säger Stefan Spendrup.

Produktivitet viktig drivkraft
Jämn och hög produktivitet hos de anställda är avgörande för att maximera avkastningen (ROI) för företaget. Bara genom att eliminera onödiga avbrott (till exempel att batterierna tar slut mitt i ett arbetspass), kan man höja produktivitetsnivån avsevärt. 65 % av de IT-ansvariga håller med om att produktivitet är en av de viktigaste drivkrafterna för att investera i mobilhanteringsteknik.

– För att optimera produktiviteten i en verksamhet är det idealt att i realtid kunna följa vilka enheter som används och vilka applikationer som är igång. Är enheternas mjukvara uppdaterad och är alla säkerhetsåtgärder på plats? Hur står det till med enheternas batterihälsa? Var befinner sig enheterna geografiskt? Vilka problem är vanligast förekommande? Är det problem som kräver underhåll? Alla de här frågorna påverkar företagets produktivitet. Men det finns ingen universallösning när det kommer till mobilhantering - alla företag är unika och kräver en skräddarsydd lösning, avslutar Stefan Spendrup.

https://soti.net/resources/research-hub/@Ladda ner SOTI:s senaste rapport här|.

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen