LATEST NEWS

- News from the industry

Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux

Erhåller brett stöd för kommande företrädesemission
Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, vare sig direkt eller indirekt, i eller till australien, hongkong, japan, kanada, nya zeeland, usa eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta dokument utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att köpa värdepapper i någon jurisdiktion.

Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”) har idag slutfört förvärvet av Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”) (”Transaktionen”). Aktieägare som tillsammans representerar ca 65,9 procent av aktierna och rösterna i bolaget har uttryckt sitt stöd för Transaktionen och förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av den företrädesemission som avses genomföras under första kvartalet 2024 och som refinansierar del av Transaktionen (”Företrädesemissionen”).

Thebalux är en väletablerad nederländsk designer, producent och leverantör av badrumsmöbler och badrumsprodukter. Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning i att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Vid slutförandet av förvärvet fastställdes den fasta köpeskillingen till 50,6 miljoner euro (motsvarande cirka 578 miljoner kronor[1]), vilket baseras på ett överenskommet bolagsvärde på kassa och skuldfri basis (enterprise value) per slutförandedagen om cirka 45 miljoner euro (motsvarande cirka 514 miljoner kronor[1]). Härtill har avtalats om en tilläggsköpeskilling om högst 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 31 miljoner kronor[1]) som utbetalas under 2026, beroende på Thebalux finansiella prestation.

För att finansiera förvärvet av Thebalux samt att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär, har Svedbergs Group säkerställt utökade kreditfaciliteter från Nordea uppgående till 550 miljoner kronor. I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet planerar Svedbergs Group, i enlighet med tidigare kommunikation, att under första kvartalet 2024 genomföra en Företrädesemission om högst cirka 400 miljoner kronor. Huvudaktieägaren Stena Adactum AB, som representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[2], har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder, som tillsammans representerar cirka 25,2 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[2], också uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Villkor och tidplan för Företrädesemissionen förväntas offentliggöras under december 2023.

En extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen kommer att hållas den 7 december 2023.

För ytterligare information om Transaktionen samt om den extra bolagsstämman hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjordes den 27 oktober 2023 som finns tillgängliga på http://www.svedbergsgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 720 741 062

LATEST NEWS

- News from the industry
2/26/2024
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2/23/2024
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar