LATEST NEWS

- News from the industry

Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete

Kan stressa sönder IT-avdelningen
En ny undersökning visar att mer än nio av tio (91 procent) företag skyller på IT-tjänsteleverantören när det uppstår problem och incidenter. Denna utbredda kultur med beskyllningar och dåligt samarbete kan i förlängningen innebära ett allvarligt hot mot verksamheten – och leda till ännu mer skadlig stress och att medarbetarna slutar. Med övergripande strategier för övervakning och avancerad AI kan ansvaret fördelas bättre, samtidigt som många problem kan lösas innan de leder till kris.

Nära hälften (49 procent) av medarbetarna på IT-avdelningarna känner sig utbrända som en följd av den pressade arbetsmiljön. Och mer än en av fem (21 procent) har övervägt att byta jobb eller karriär på grund av stressen. Om trenden fortsätter är risken stor att företagen tappar utvecklare och tekniska experter på ett sätt som kan få allvarliga konsekvenser.

– Att skapa grupper för incidenthantering och särskilda ”war rooms” är ett väldigt dåligt sätt att lösa IT-problem, inte minst eftersom det redan råder stor kompetensbrist. Det riskerar att fördjupa utmaningarna och göra det än svårare att hantera sina resurser och rekrytera nya medarbetare. Det som för fem år sedan kändes som normalt är inte längre acceptabelt för många IT-proffs som omvärderade balansen mellan arbete och privatliv under övergången till hybridarbete. Den här arbetsformen och det ständigt närvarande hotet om blixtinkallade konferenssamtal närsomhelst på dygnet gör att vi får frånkopplade och oengagerade medarbetare som letar efter en ny arbetsgivare, säger Rob Van Lubek, VP EMEA, Dynatrace.

– Företagen behöver förändra hur deras team arbetar och samarbetar, både internt och med tredje part. För att få ett bättre samarbete mellan IT-, affärs-, utvecklings- och säkerhetsavdelningarna behövs en övergripande strategi för kontroll och övervakning. Det gör det enklare för medarbetarna att bli mer proaktiva, samarbeta och fatta rätt beslut. Med avancerad AI och automatisering går det dessutom att effektivisera processerna genom att undvika manuell felsökning och utrusta teamen med lösningar som kan identifiera och lösa problem innan de blir kriser, avslutar Rob Van Lubek.

Undersökningen baseras på data från 368 medverkande och genomfördes vid ett av Dynatrace moln- och innovationsevent i Europa.

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper