LATEST NEWS

- News from the industry

Snabb tillväxt för Panasonics värmepumpsverksamhet

För Aquarea-värmepumpar i Europa
Panasonic Heating & Ventilation A/C Company påskyndar sin tillväxtstrategi för Aquarea-värmepumpar i Europa. Med investeringar på cirka 3,8 miljarder kronor ska man utöka produktionen, förstärka teknologiutvecklingen och marknadsföringen.

Panasonic Corporations företag Heating & Ventilation A/C Company påskyndar tillväxtstrategin för sin affärsverksamhet för Aquarea-värmpepumpar (luft/vatten) i Europa.

Företaget planerar att lansera tre nya miljömedvetna modeller för bostäder, med olika värmekapaciteter, som använder naturliga köldmedier i Europa i maj 2023. Panasonic blir den första japanska tillverkaren som gör detta, och planerar även att fördubbla utbudet till räkenskapsåret som slutar i mars 2026. För att möta den aktiva efterfrågan investerar Panasonic cirka 50 miljarder yen fram till den 31 mars 2026 för att öka produktionskapaciteten vid fabrikerna i Tjeckien och Malaysia, öka kapaciteten för teknikutveckling vid sitt nya FoU-center och utöka verksamheten och marknadsföringen av molnbaserade underhållslösningar.

Aquarea luft/vatten är ett uppvärmningssystem som fångar upp energi från luften för att skapa varmvatten för användning i bostäder. Efterfrågan i Europa har ökat då systemet tack vare sitt lägre koldioxidutsläpp har mindre miljöpåverkan än uppvärmningssystem med fossila bränslen.

Panasonic började sälja sina luft/vatten Aquarea-värmepumpar i Europa 2008 genom att utveckla energisparande teknik och förädla den med Eco Cute och luftkonditioneringsapparater.

De viktigaste egenskaperna är uppvärmningsfunktionen som förblir oförändrad även i kalla områden och samtidigt kan användas för kylning i varmare områden, samt fjärrövervakningstjänster som tillhandahålls via molnet.

Tillväxtstrategin för luft/vatten-verksamheten är följande:

1. Miljöteknik.
Under 2023 kommer Panasonic som första japanska tillverkare en produkt som använder naturliga köldmedier, och sortimentet kommer att mer än fördubblas fram till det räkenskapsår som slutar i mars 2026.
Den globala uppvärmningseffekten av fluorkolväten (HFC) , som används som köldmedier i luftkonditioneringsapparater, luft/vattenvärmepumpar och liknande utrustning, ledde till att de i oktober 2016 utsågs för en gradvis utfasning av produktion och konsumtion enligt Montrealprotokollet (Kigaliändringen), vilket trädde i kraft i januari 2019. Tillverkare av luftkonditioneringsapparater måste nu snabbt byta till köldmedier med låg växthuseffekt.

I maj 2023 kommer Panasonic som första japanska tillverkare1 att lansera tre nya modeller för bostadsområden (med olika värmekapacitet) av luft/vattenvärmepumpar som använder R290, ett naturligt köldmedium med extremt låg växthuseffekt. Planen är att mer än fördubbla sortimentet till det räkenskapsår som slutar i mars 2026.

2. Organisationsreform. Cirka 3,8 miljarder kronor kommer att investeras för att öka produktionen och förbättra teknikutveckling och marknadsföring.

Panasonic kommer att investera cirka 3,8 miljarder fram till det räkenskapsår som slutar i mars 2026 för att öka produktionen, förbättra teknikutvecklingen och öka marknadsföringen för att möta den aktiva efterfrågan på luft/vattenvärmepumpar i Europa. För närvarande tillverkar företaget luft/vattenvärmepumpar vid sina fabriker i Tjeckien och Malaysia. På medellång sikt kommer företaget att utöka sin produktionskapacitet i stor utsträckning och siktar på en struktur som klarar 1 miljon enheter. Fram till det räkenskapsår som slutar i mars 2026 kommer företaget att utöka 50 % av sina utbildningscenter och showrooms för att förse installatörer med nödvändig teknik och kunskap för R290 och andra naturliga köldmedier för att bilda ett heltäckande program.

Dessutom kommer företaget 2023 att öppna ett FoU-center i Europa för luftkvalitet och luftkonditionering, inklusive luft/vatten, för att öka kapaciteten för teknikutveckling, vilket gör det möjligt att snabbt tillgodose lokala behov.

3. Förbättra pågående kundkontaktpunkter. Utöka verksamheten för underhållslösningar med hjälp av luft/vatten-molnet och öka antalet ingenjörer.

För närvarande driver Panasonic sin egen fjärrövervakning i Europa med hjälp av molnet för att ständigt följa luft/vattenvärmepumparnas driftsstatus och upptäcka avvikelser omedelbart. Företaget har också byggt upp en servicestruktur i Danmark för att snabbt inspektera utrustningens skick och utföra reparationer på plats. Denna verksamhet för underhållslösningar kommer att växa till andra europeiska länder för att möjliggöra användning av produkterna med långsiktig säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Teamet av ingenjörer med expertkunskaper och personal inom försäljning och kundtjänst kommer också att utökas.

För mer information, vänligen kontakta
Spotlight
Sandra Gaye
sandra.gaye@spotlightcom.se
+46 (0) 73 596 18 70

LATEST NEWS

- News from the industry
6/12/2024
En ikon i skyarna över Le MansSpecialbetong till konstgjorda korallrevAvregistrerar sig efter fem e-postmeddelanden Akuart förhöjer sin danska design Splunk lanserar avan­cerade AI-förbättringar
6/11/2024
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin
6/10/2024
Kunderna är dom bästa ambassadörerna!Volvo CE utökar sortimentetMilltool fortsätter sin etablering Förstå hur TIG-svetsning fungerar IEC 62 433 höjer säkerheten
6/7/2024
Det du behöver veta om Tablet PCs Effektiva tjänster för industrirör Lanserar en AI-assisterad säkerhetsplattformGetacs robusta mobila arbetsstationSofting Industrial intro­ducerar edgeConnector
6/5/2024
Harts 3D-utskriftStegar med plattformBelysning och indikator i samma enhetBystronic väljer Water Jet Sweden Nu introduceras en ny lanseringskampanj