LATEST NEWS

- News from the industry

SKF satsar på framtidens operatörer

Digitalisering förändrar arbetsuppgifter och kompetens
Digitaliseringen förändrar allas arbetsuppgifter inom industrin. SKF i Göteborg investerar i kompetensutveckling för sina operatörer. En skräddarsydd uppdragsutbildning har nyligen avslutats och med stor sannolikhet startar en ny omgång nästa vår.

– Utbildningssatsningar är en viktig del i att driva vår verksamhet framåt och säkerställa långsiktig framgång, säger Joakim Svantesson, People Business Enabler på SKF.

Högskolan Väst har under ett och ett halvt år utbildat 16 operatörer i SKF:s fabrikslokaler i Göteborg. Utbildningen har genomförts med målet att personalen ska vara väl rustade inför företagets digitaliserade tillverkning.

– Våra förväntningar på utbildningen har absolut uppfyllts. Vi behöver och vill öka kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Det kan leda till ökad produktivitet, bättre kvalitet i arbetsutförandet och ökad innovationsförmåga, säger Joakim Svantesson.

– Genom att erbjuda kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling kan vi också öka medarbetarnas motivation och engagemang, något som kan bidra till minskad personalomsättning och högre medarbetarnöjdhet. Investeringar i utbildning stärker också vår konkurrenskraft på marknaden.

Studier parallellt med jobbet

Operatörerna har genomfört utbildningen parallellt med sina ordinarie arbeten. Flera av dem jobbar femskift och har fått använda sin fritid till studierna. En av dem är maskinoperatören Jimmy Graf:

– Jag ville investera i mig själv och utveckla min kompetens inför den nya tekniken som vi delvis redan jobbar med. Jag har nytta av utbildningens olika delar i mitt jobb, det har varit ett väl sammansatt paket, säger Jimmy.

– Visst har det varit stressigt emellanåt. Jag har lagt en stor del av fritiden på att studera, men det har funkat bra eftersom jag är i ett bra skede i livet. Utbildningen ligger på en bra nivå och lärarna har varit proffsiga.

Uppdragsutbildningen Manufacturing Development Engineer har skräddarsytts helt efter SKF:s önskemål. Den omfattade kurser om industrins digitalisering, lean strategi och metodik, produktionslogistik, hållbar utveckling, organisation & ledarskap och projektmetodik & projektledning.

– Ungefär en tredjedel av utbildningen har handlat om digitalisering eftersom SKF genomgår ett stort teknikskifte där exempelvis manuell montering ska ersättas med mer eller mindre automatiserad montering, berättar Mikael Weimarck, adjungerad universitetslektor i industriell ekonomi vid Högskolan Väst och koordinator för uppdragsutbildningen.

"Gott exempel på arbetsintegrerat lärande"

Operatörerna har fått söka till utbildningen och sedan valts ut baserat på deras motivation och praktiska förutsättningar att genomföra studierna.

– Jag är imponerad av deltagarna – både av hur mycket de har hunnit lära sig och av deras personliga utveckling under utbildningen. Det här är medarbetare med potential att ta nya, ledande roller på företaget i framtiden, säger Mikael Weimarck.

– Jag uppskattar också lärarnas engagemang och deras genuina intresse av att möta yrkesverksamma industrimedarbetare. Den här utbildningen är ett gott exempel på hur Högskolan Väst jobbar med arbetsintegrerat lärande, säger Mikael Weimarck.

Nu väntar en noggrann utvärdering av utbildningen och intresse finns för att starta en ny utbildningsomgång våren 2025.

Vill du veta mer? Kontakta Ingrid Elison, ansvarig för utbildningen, Högskolan Väst: ingrid.elison@hv.se

Mer om Högskolan Västs uppdragsutbildning

Länk till tidigare artikel om SKF:s utbildningssatsning

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning