LATEST NEWS

- News from the industry

Skapar världens första virtuella sviktmottagning

Ökar tryggheten för patienterna
Nu presenteras en helt ny lösning som ska underlätta och förbättra vården av hjärtsviktssjuka patienter; världens första virtuella sviktmottagning.

– Detta ökar tryggheten för patienterna och minskar arbetsbördan för vårdpersonalen, säger Inger Hagerman, leg. läkare, kardiolog samt styrelseledamot i CareLigo/Optilogg.

Runt 250 000 svenskar lever i dag med folksjukdomen hjärtsvikt. Idén till den virtuella mottagningen är sprungen ur problemet att hjärtsviktssjuka ofta har svårt att komma i kontakt med specialiserad vårdpersonal när det uppstår ett plötsligt behov, eftersom telefon- och besökstider ofta inte räcker till.

Genom att istället skapa en virtuell mottagning som både patienter och regionens hjärtsviktsspecialister är anslutna till, kan patienterna snabbt få hjälp via chatt eller telefon alla veckodagar. När specialisterna samlat kan ta hand om regionens patienter istället för att ha separata telefontider, ökar tillgängligheten för patienterna samtidigt som arbetsbördan minskar för vårdpersonalen. Patienten ges fortfarande möjlighet att träffa sin ordinarie läkare på fysiska besök när det finns behov.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera världens första virtuella sviktmottagning som underlättar både för patienter och vårdpersonal. Patienten har alltid någonstans att vända sig för hjälp och råd vilket ökar tryggheten, säger Inger Hagerman.

Bakom lösningen finns dels vårdbolaget CareLigo, som utvecklat det kliniskt bevisade hjärtsviktshjälpmedlet Optilogg, samt MedTech-bolaget Strikersoft. För patientens del räcker det att ha hjälpmedlet Optilogg hemma och koppla upp det till den virtuella mottagningen. På så sätt kan patienten få snabb hjälp och vårdpersonalen direkt följa den individuella hjärtsviktsdatan som samlas in via Optilogg.

Den virtuella sviktmottagningen presenterades den 24 maj för publik på stora scenen på eHälsomötet Vitalis.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/2/2023
Peter tävlar i världsfinalen i entreprenörskapCastellumfastighet i Hyllie först att erhålla certifiering
6/1/2023
Serviceinriktade säkerhets­lösningarÄnnu en årskull av fram­tidens ledare examineradABB presenterar revolutionerande konceptGesac imponerar - IgenSå väljer du rätt jordfels­brytare
5/31/2023
Alicat flödes- och tryckinstrument Tjäna pengar och bidra till återvinningVerderflex Slangpumpar från Telfa Maskinförsäljning - Ny grävmaskin eller hjullastare?Entreprenadmaskiner på auktion
5/30/2023
Design & ergonomi: Herman Miller kontorsstolar har alltGlobal marknadsplats för begagnade maskinerHårdhetsprovare: Vad är det och varför är det viktigt? Industriell 3D-mätning med hjälp av TBMXMandalons tips vid design av chip och sensorer
5/29/2023
Vepax: Komplett lösning för verktyg och maskinerEn lång kedja av flexibla lyftRope Access: En effektiv lösning på fågelproblemPersonskydd - en investering i säkerhetSäker truckhantering på arbetsplatsen