LATEST NEWS

- News from the industry

Samhällsbyggararenan i Almedalen

Utmanar, utvecklar och driver på den gröna omställningen
Byggbranschen befinner sig mitt i den gröna omställningen, energikartan förändras drastiskt och lägger fokus på energioptimering och förnybar energi, materialflöden och affärsmodeller ska bli cirkulära, Sverige behöver stora infrastrukturella satsningar och för transportsektorn nalkas en fossilfri morgondag. Det är frågor som Samhällsbyggararenan kommer belysa i ett fullspäckat seminarieprogram under Almedalsveckan i Visby den 25–28 juni.

– Vi är stolta över att tillsammans med våra partners kunna presentera ett mycket angeläget program som adresserar några av samhällsbyggnadssektorns största utmaningar, säger projektledare Lina Hann.

Samhällsbyggararenans seminarieprogram erbjuder inspiration och lärande genom paneldebatter och diskussioner. Här presenteras några av programpunkterna.

Halkar Sverige efter när det gäller modern infrastruktur?
Hur kan infrastrukturpolitiken bidra till större arbetsmarknadsregioner, fler investeringar och bättre integration i gränsregioner? Kan EU hjälpa till och hur tänker näringslivet, politiken och akademin? Läs mer om seminariet här.

Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen
Järnvägen utgör en energieffektiv ryggrad i transportsystemet och stöttar dessutom grön omställning. Hur möter vi den växande industrins behov av snabb kapacitetsökning? Hur vi kan bygga mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion? Läs mer om seminariet här.

Hur säkrar vi Sveriges byggmaterialförsörjning idag och i framtiden?
Tillgången till byggmaterial och byggprodukter är en förutsättning för allt samhällsbyggande i Sverige. Materialförsörjningen har dessutom en central roll för byggandet av anläggningar som behövs för klimatomställningen och för Sveriges beredskap. De senaste åren har det blivit tydligt att materialförsörjningen för samhällsbyggande inte kan tas för given. Hur kan vi arbeta för att främja en tillförlitlig, resurseffektiv och kostnadseffektiv materialförsörjning i framtiden och hur kan cirkulära flöden bidra? Läs mer om seminariet här.

Hur kan vi kravställa cirkulära byggmaterial och tjänster i offentlig upphandling?
Samordnad upphandling lyfts i regeringens klimathandlingsplan. Det finns goda exempel inom cirkulärt byggande och återvinning, men det är bråttom att gå från spridda initiativ till strukturerad omställning av byggsektorn. Då krävs ökad tydlighet och tillsyn. Hur ska det gå till? Läs mer om seminariet här.

Kan energieffektivisering hjälpa Sverige att klara klimatmålen?
Sverige har högt ställda klimatmål och för att vi ska kunna nå dem krävs kraftfulla åtgärder. Bostäder och service står idag för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och orsakar stora utsläpp. Därför är potentialen i energieffektivisering stor, men hur skapar vi förutsättningar för att energieffektivisera Sverige? Läs mer om seminariet här.

Kommuner som nyckel för hållbar byggsektor
Kommunerna kan vara en nyckel i att göra en ny hållbar byggsektor både möjlig och lönsam för företagen. Vägen dit ligger i inköp som fokuserar på innovationsförmåga, kompetens och samarbete. Hur nyttjar vi bäst upphandlingsprocessen för att åstadkomma samarbeten för ett hållbart byggande? Läs mer om seminariet här.

Hur matchas leverantörernas innovationskraft med fastighetsägarnas behov?
Hållbarhet och digitalisering är starka drivkrafter hos fastighetsbranschen och viljan att gå snabbt fram är stor. En direktdialog mellan slutkund och leverantör kan accelerera takten. Hur ser vi till att innovationer, som AI, proptech och nya material går hand i hand med fastighetsägarnas behov? Läs mer om seminariet här.

Samhällsbyggararenan finns precis som förra året strax mittemot partiledarscenen. Ta del av hela programmet på www.samhallsbyggararenan.se.

Samhällsbyggararenan arrangeras av Stockholmsmässan och drivs av mässprojekten Nordbygg, Fastighetsenergi, Byggmaterialdagen och Train & Rail. Bland partners finns Byggfakta, Byggmaterialindustrierna, Citymark Analys, Cradlenet, Installatörsföretagen, Malmö Stad, Ragn-Sells, Ramboll, Stockholms Stad, Svensk Byggtjänst, Swedtrain, Swegon, Svensk Ventilation och Tarkett.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning