LATEST NEWS

- News from the industry

Så tänker företag kring AI-investeringar

Ny internationell rapport
I den internationella rapporten Unlocking Ambitions har Amazon Web Services kartlagt de möjliga vinsterna och utmaningarna med AI-teknologi, samt hur attityderna och investeringsviljan till tekniken ser ut i Sverige och andra europeiska länder.
Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies och målbilder för att stärka EU-ländernas digitala innovation och globala konkurrenskraft.

Det potentiella värdet av den tekniska innovationen är enormt. Utöver att stärka företagens innovationskraft, beräknas de investeringar som pekas ut i rapporten också tillföra värde motsvarande minst 1 292 miljarder kronor till den svenska ekonomin fram till år 2030. Den viktigaste tekniken för att uppnå detta är AI-investeringar. Digital Decade-målen för varje land slår fast att 75 procent av företagen ska tillämpa AI-teknologi inom verksamheten år 2030, och att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter.

“Sverige står inför en unik möjlighet. Näringslivet ser den positiva effekten som AI har på deras tillväxt och produktivitet, och förstår vikten av att hantera de utmaningar som bromsar deras digitala resa. För att uppnå AI:s fulla potential är det nödvändigt att vi der dem stöd kring digital kompetens och trygga regelverk för att understödja verksamheter i alla former och storlekar”, säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på AWS.

Enligt rapporten fortsätter Sverige att ligga långt framme på flera punkter, utifrån ett europeiskt perspektiv. Andelen företag som använde minst en AI-tjänst i verksamheten var 31 procent i slutet av 2023, jämfört med 22 procent 2022 – en ökningstakt på 41 procent. Av dessa använde fler än hälften minst en AI-tjänst baserade på språkmodeller (LLM), det som vanligtvis brukar benämnas generativ AI. Bara åtta procent uppgav att de inte har några planer på att använda AI-verktyg i verksamheten.

Under 2024 förväntade sig de svenska företagen som deltog i undersökningarna att deras digitala investeringar skulle öka med 53 procent jämfört med 2023, där fortsatta tillämpningar av AI-tjänster är den viktigaste pådrivaren för utvecklingen, tillsammans med molntjänster och cybersäkerhetsverktyg.

46 procent av de svenska företagen tror att AI kommer att innebära stora eller mycket stora förändringar i deras respektive bransch under de kommande fem åren. Genomsnittet för övriga nordiska länder är ännu högre, 52 procent.

Nästan två tredjedelar, 65 procent av de svenska företag som använder AI uppger också att tekniken redan nu skapat ökade intäkter, och samma andel uppger att AI-användning sänkt kostnader.

Samtidigt har många företag bara försiktigt närmat sig den nya tekniken, och det finns fortfarande ett stort behov av att öka förståelsen för hur teknologin kan bidra. Endast 20 procent av de svenska respondenterna kunde ge ett konkret exempel på ett vardagligt verksamhetsproblem som AI kunde bidra till att lösa.

Bland de utmaningar som svenska företag pekade ut var ett behov av ett bredare urval av AI-leverantörer, förbättrade regelverk för datahantering samt behovet att öka kompetens att utveckla och hantera AI-lösningar inom verksamheten.

Data i rapporten är baserade på en undersökning bland 1 000 svenska företag. Den är genomförd av undersökningsföretaget Public First på uppdrag av AWS.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet