LATEST NEWS

- News from the industry

Så ska AI bidra till ökad brandsäkerhet

Ny AI-utbildning revolutionerar marknaden
Det sker årligen cirka 7000 bränder i bostäder och 3600 bränder på arbetsplatser i Sverige, och okunskapen om brandsäkerhet i samhället är stor enligt Johan Grimståhl, tidigare brandman och VD på Basic Safety. Nu lanserar han tillsammans med kollegan Fredric Lundqvist, en AI-baserad utbildning, med en instruktör som du kan prata med på cirka 100 olika språk. Målet är att öka kunskapen och sänka tröskeln för arbetsplatser att utbilda sin personal i brandsäkerhet.

Den unika utbildningsformen som Johan och Fredric arbetat intensivt med under det senaste året, är en AI-instruktör som både föreläser och svarar på frågor. Användarna kan muntligt eller skriftligt ställa frågor och får sedan ett direkt svar av instruktören, som även kan hantera följdfrågor. Utbildningsprogrammet nås via en länk och går att göra i webbläsaren på både telefon och dator.

– Så vitt vi vet finns det inget liknande utbildningsverktyg i Sverige. Vi tror att den här utbildningen har potential att göra mycket nytta för brandsäkerheten på företag runt om i Sverige, men kanske också göra människor tryggare i olika krissituationer både privat och i jobbet, säger Johan.

Riskfullt när många saknar grundläggande kunskap
Johan menar att det i dagsläget finns flera utmaningar med de traditionella brandskyddsutbildningarna, som gör att brandskyddet blir lägre på många arbetsplatser. Dels är det svårt att fånga upp alla medarbetare – en schemalagd brandutbildning på dagtid passar många gånger dåligt in i en verksamhet där man exempelvis jobbar i skift. Det finns det många branscher där språkhinder gör att alla inte kan ta till sig informationen. Han nämner industrisektorn som ett exempel, där fakta från MSB visar att det brinner cirka 20 gånger i veckan.

– Formen på de traditionella utbildningarna har sett likadan ut i alla år, och resultatet blir tyvärr att många missar viktig, grundläggande kunskap. På många arbetsplatser görs brandutbildningar allt för sällan, eller kanske inte alls, trots att det är lagkrav att medarbetare ska ha kunskap. Så ska det inte behöva vara. Kunskapen måste nå fram till alla, oavsett vilket språk man pratar, och vi måste våga tänka nytt för att öka medvetenheten och minska olyckor, säger Johan.

Stor potential att utveckla konceptet vidare
Med den nya utbildningsformen ser Johan att det kommer bli enklare att nå högre kunskap hos alla medarbetare på en arbetsplats, vilket i förlängningen kan minska olyckor både i hemmet och på jobbet. AI-utbildningen ger färre avbrott i verksamheten och tar helt bort risken att missa utbildningen på grund av sjukdom, vab eller semester. Utbildningstiden blir också kortare, eftersom den kan göras mer individanpassad, vilket gör att det blir enklare att kontinuerligt hålla medarbetarna uppdaterade.

– Vi gjorde en marknadsundersökning innan sommaren 2023 och fick bra återkoppling från alla tillfrågade branscher. Då beslutade vi att satsa på projektet och tillsammans med flera externa investerare är vi nu redo att lansera tjänsten. Genom den mer individualiserade utbildningen ger vi företag en ökad trygghet i att de kan leverera mot det arbetsgivaransvar som finns, avslutar Johan

Om Basic Safety
Basic Safety är en arrangör av utbildningar inom säkerhet. Med över 20 års erfarenhet inom räddningstjänsten, både operativt, som brandmän och förebyggande i rollen som tillsynsförrättare, utvecklar dem utbildningar som möter olika arbetsplatsers krav.

Läs mer på
www.basic-safety.se

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet