LATEST NEWS

- News from the industry

Så kan industriföretag bidra till mer solenergi

Industrin spelar en viktig roll i den gröna energiomställningen
Industrin står för en stor andel av Sveriges energiförbrukning. Genom att planera långsiktigt för en mer hållbar elkonsumtion kan bolagen i branschen spela en betydande roll i att driva den gröna omställningen. Svenska solenergibolaget Turn Energy ser nu ett ökat intresse bland företag att teckna långsiktiga elavtal – som möjliggör att mer förnybar el kan produceras i närområdet.

Turn Energy bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer energin till svenska och internationella bolag med verksamhet i Sverige. Under 2023 har efterfrågan på solenergi och solcellsparker ökat markant - inte minst bland företag som vill teckna långsiktiga elavtal, så kallade Power Purchase Agreements (PPA), för att säkra tillgång till förnybar el till fast kostnad. Genom att teckna PPA med svensk förnybar el från solcellsparker bidrar företag till additionalitet, vilket betyder att man bidrar till att fler solcellsparker byggs – och i förlängningen kommer mer förnybar el ut på det svenska kraftnätet.

Under 2021 uppgick elanvändningen i Sverige till cirka 140 TWh och beräknas dubblas inom 10-15 år.
Elanvändningen varierar mycket mellan olika användningsområden där användningen är som störst inom industrin samt i vissa segment inom bostads- och servicesektorn. Under 2023 stod Industrin för 34 procent av den totala elanvändningen. – Inom industrin finns en medvetenhet kring smarta energilösningar. Och allt fler bolag har nu även börjat få upp ögonen för långsiktiga avtal för förnybar el, säger Andreas Dahlin, Chief Commercial Officer på Turn Energy.

Sveriges elbehov beräknas dubblas till 2035. Energin behöver komma från förnybara källor för att industrin och samhället ska klara den gröna omställningen. Vattenkraften är redan utbyggd och kärnkraften har i nuläget ännu ingen tidsplan. Fler solcellsparker behövs, liksom vindparker, för att klara av fördubblingen av el på nätet, annars riskerar elpriserna att skjuta i höjden när efterfrågan ökar kraftigt de närmaste åren. – För att nå sina klimatmål behöver många företag nu säkra tillgången på förnybar el till rimligt pris. Genom att teckna PPA blir företag inte bara en del av den gröna omställningen utan får också ekonomisk stabilitet och skydd mot marknadens prissvängningar. För företag innebär det inte bara ett ansvarstagande för klimatet, utan också en försäkring för den egna ekonomiska stabiliteten, säger Andreas Dahlin.

Turn Energys mål är att bygga solparker i Sverige med kapacitet för 250 till 350 megawatt om året, med målet att sätta 1,500MW i drift till 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner och kommer att ge 1,5 TWh förnybar el i årlig produktion.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige