LATEST NEWS

- News from the industry

Sänk energikostnaderna med solceller och IMD

Sänkta driftkostnader från dag ett
Ökande energikostnader får allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att överväga solceller. Här går Fastighetsägarna Service igenom hur du kan maximera antalet solceller utan att tvingas sälja vidare en stor del av solelen för en billig peng.

Mindre lönsamt med solceller utan IMD
IMD står för individuell mätning och debitering. Med IMD i flerbostadshus får boende betala för sin egen energiförbrukning.

Utan IMD projekteras solcellsanläggningen utifrån fastighetselförbrukningen, det vill säga elen som förbrukas i exempelvis gemensamma utrymmen till trapphusbelysning och hissar. Det resulterar vanligen i en mindre solcellsanläggning – eller en stor anläggning där mycket av den producerade solelen säljs vidare ut på elnätet för en billig peng. I praktiken brukar det resultera i att föreningen eller fastighetsägaren behöver köpa el från ett elbolag som de själv sålt solel till.

Med IMD kan en större anläggning projekteras
I fastigheter som har IMD kan man förenklat säga att hushållselen och fastighetselen slås ihop och bildar ett eller några abonnemang beroende på hur fastigheten är byggd. Resultatet blir ett stort elbehov, vilket innebär att en större solcellsanläggning kan projekteras och installeras.

Med kombinationen IMD och solceller slipper du sälja en stor del av den producerade elen till nätet och sedan köpa tillbaka den. I stället används elen till fastigheten och boende direkt.

IMD är inte bara en fördel för din förening eller dig som fastighetsägare, utan också för de boende som generellt sparar ungefär 1 000–1 500 kronor per år på sin elräkning.

Sänkta driftkostnader från dag ett
Med solceller och IMD sänks driftkostnaderna direkt när systemet sätts i drift, medan återbetalningstiden hittills har beräknats till 10–15 år. Den siffran kortas dock ner i takt med att elpriserna från elleverantörer stiger. Återbetalningskostnaden varierar också beroende på till exempel

• investeringskostnaden
• förbrukningsmönster och fastighetens effektbehov
• hur stora åtgärder som behövs för att övergå till IMD
• storleken på solcellsanläggningen och takets förutsättningar
• elpriset som föreningen eller fastighetsägaren sätter för boende
• hur mycket solel som nyttjas i fastigheten och hur mycket som säljs till nätet.

Billig el till fastigheten under en lång period
Återbetalningstiden bör dock inte vara den enda faktorn att ta hänsyn till när du bestämmer om solceller och IMD är en bra investering för fastigheten. Solpaneler kräver i regel väldigt lite underhåll och kommer med långa garantier på produkt och effekt.

Det är svårt att veta hur energipriserna kommer att utvecklas och vi kan egentligen bara spekulera utifrån informationen vi har om prisökningen som sker nu. Men enligt Svenskt Näringsliv kommer Sverige år 2045 ha ett dubblerat behov av el, och infrastrukturen kommer behöva expandera och förnyas. Det kommer med stor sannolikhet påverka framtida elpriser och resultera i förbättrad lönsamhet för solcellsanläggningar.

Med andra ord är solceller en hållbar produkt som kommer att leverera billig el till fastigheten under en lång period. Dessutom resulterar de i ett ökat fastighetsvärde.

Fastighetsägarna Services tips inför projektet
Att installera solceller och IMD kan bli ett relativt stort projekt, särskilt om taket samtidigt ska renoveras. Därför är det viktigt att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna. Fastighetsägarna Service rekommenderar att följande steg ingår i förstudien:

• lönsamhetskalkyl
• beräkning av total hushållselförbrukning
• beräkning av investeringskostnader för IMD och solceller
• undersökning av placering av befintliga hushållselabonnemang
• solcellssimulering efter beräknat behov av fastighetsel och hushållsel
• okulär besiktning av fastighetens förutsättningar för implementering av solceller och IMD.

Stefan Younes
Vd, Fastighetsägarna Service Stockholm AB
stefan.younes@fastighetsagarna.se
070-608 03 10

LATEST NEWS

- News from the industry
11/25/2022
Städfirma Helsingborg Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur Peab först i Sverige med smarta sensorer Upptäck LEMO:s banbryt­ande High speed-kontakterSå vinner du det psykologiska spelet
11/24/2022
PS Auction säljer stor maskinpark på auktionAJ Produkter fortsätter tillväxtresanPress & Metall i Hjo investerarABB lanserar ett Energy Management-system för grön vätgasIndustrijobb utomlands
11/23/2022
Trygg plåt fortsätter att växaABB investerar i TallarnaClemondo ställer ut på AutomässanEn mässa i hållbarhetens teckenNya testkablar från Stäubli
11/22/2022
Kan CAM-system bidra till bättre miljö?En ny marknad växer framVåra specialister blir ännu bättre!Överens om att gemensamt undersöka lösningarFrån mötesapp till kommunikations­plattform
11/21/2022
Experten om de nya eldrivna maskinerna Bättre hälsa och säkerhet inom trävaruindustrinÖkad oro för IT-attackerFörändring i Stora Ensos koncernledningNimos måleriavdelning fördubblar produktionen