LATEST NEWS

- News from the industry

Säkerställ en fungerande kemikaliehantering

För en god kemikaliehantering behöver du goda rutiner
Detta är något som ska ingå som en självklarhet i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. En säker arbetsmiljö bygger på att du ska veta vilka kemiska produkter som finns på arbetsplatsen, hur de används, riskerna med produkterna och mängden som används. Det innebär att veta vad en kemikalieförteckning ska innehålla. Vi berättar mer.

Säkerheten först
Säker kemikaliehantering handlar om ett strategiskt förebyggande av hälso- och miljörisker vid arbete med kemiska och biologiska ämnen. Du behöver ha rutiner för förteckning över och inventering av dina kemiska produkter i verksamheten. För att garantera en säker kemikaliehantering har du som företagsledare ett ansvar för att ge dina anställda en nödvändig säkerhetsutbildning i denna fråga. Genom en riskanalys, kan du förutse och förstå riskerna i ditt kemikaliehanteringsarbete. Säkerheten handlar om att skydda dig i ditt arbete med kemikalier och förebygga skador genom att vidta rätt åtgärder och använda dig av korrekt personlig skyddsutrustning. Första Hjälpen utrustning ska alltid finnas tillgänglig och rätt information om sådana åtgärder ska tydligt och klart framgå av ett säkerhetsdatablad. Överblivna kemikalier ska hanteras i enlighet med gällande föreskrifter. Arbetslokaler ska städas och vädras regelbundet.

Goda rutiner
Rutiner för kemikaliehantering ska finnas vid inköp, förvaring, inventering, användning samt riskanalys. Det ska finnas utbildad personal på plats som förstår konsekvenserna och kan tidigt förutse faror i det löpande arbetet. Minst lika viktigt är att kemikalier har rätt klassificering och märkning på förpackningen som stämmer överens med uppgifterna i säkerhetsdatablad. Därför är det viktigt att ha rutiner kring uppdatering av säkerhetsdatablad samt etiketter kopplade till dessa. Till de goda rutinerna i ditt hanterande av kemikalier hör en god hantering av din kemikalieförteckning. Den är ett grundläggande dokument som skapar en snabb och tydlig överblick över vilka kemikalier som används i verksamheten. Att göra en sådan förteckning är inte lätt, varför ett företag kan börja med att titta på förekomsten av kemikalier i sin verksamhet.

Vidare bör informationen om kemikalierna inhämtas både internt och externt. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i en verksamhet och om de utgör någon risk. Kemikalieförteckningen fungerar som ett stöd för att bedöma vilka risker för människors hälsa eller miljön som kan uppstå till följd av verksamheten. Det finns krav både i egenkontrollförordningen i miljöbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på att en kemikalieförteckning ska finnas. Arbetsmiljöverkets krav på vad som ska förtecknas skiljer sig åt från kraven i egenkontrollförordningen.LATEST NEWS

- News from the industry
11/25/2022
Städfirma Helsingborg Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur Peab först i Sverige med smarta sensorer Upptäck LEMO:s banbryt­ande High speed-kontakterSå vinner du det psykologiska spelet
11/24/2022
PS Auction säljer stor maskinpark på auktionAJ Produkter fortsätter tillväxtresanPress & Metall i Hjo investerarABB lanserar ett Energy Management-system för grön vätgasIndustrijobb utomlands
11/23/2022
Trygg plåt fortsätter att växaABB investerar i TallarnaClemondo ställer ut på AutomässanEn mässa i hållbarhetens teckenNya testkablar från Stäubli
11/22/2022
Kan CAM-system bidra till bättre miljö?En ny marknad växer framVåra specialister blir ännu bättre!Överens om att gemensamt undersöka lösningarFrån mötesapp till kommunikations­plattform
11/21/2022
Experten om de nya eldrivna maskinerna Bättre hälsa och säkerhet inom trävaruindustrinÖkad oro för IT-attackerFörändring i Stora Ensos koncernledningNimos måleriavdelning fördubblar produktionen