LATEST NEWS

- News from the industry

Risk för allvarlig samhälls­störning

Cementa förbereder kvotering av cement
Det är i dagsläget mycket osäkert om Slitefabriken kommer att ha nödvändiga tillstånd och godkännanden på plats för fortsatt full produktion efter det att nuvarande brytningstillstånd upphör att gälla den 31 oktober 2021. Cementa förvarnar nu kunderna om att cement kan komma att kvoteras utifrån tillgängliga totalvolymer, vecka för vecka, med eventuell start i december.

– Vi förbereder oss på ett scenario där vi lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Kvoteringen kommer att baseras på kundernas beställda cementvolymer de senaste 36 månaderna, med hänsyn tagen till om det skett signifikanta volymförändringar under perioden.

Ännu inget besked från regeringen om tillstånd

I slutet av september beslutade riksdagen om den lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd. Cementas ansökan om ett akut tillstånd skickades in den 21 september 2021 och behandlas nu av regeringen enligt gällande EU-lagstiftning och svensk rätt. Ett meddelat tillstånd möjliggör att upprätthålla verksamheten och cementleveranserna i Sverige under den tid det tar att få ett nytt och mer långsiktigt tillstånd på plats. Det akuta tillståndet Cementa ansökt om motsvarar det område som omfattas av det nu gällande tillståndet vilket också motsvaras av redan ianspråktagen mark, och innebär en närmast obefintlig tillkommande miljöpåverkan.

– Utifrån det vi vet idag så kommer vi behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter i Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Regeringsbeslut kan stoppas och extern kalksten kräver särskilda tillstånd

Ett regeringsbeslut är dock ingen garanti för fortsatt drift i Slite eftersom beslutet kan komma att överklagas och även inhiberas av högsta förvaltningsdomstolen, vilket betyder omgående stopp för brytningen.

Som ett led i att täcka delar av råmaterialbristen tecknade Cementa i augusti ett avtal med Nordkalk på Gotland om leveranser av kalkstensvolymer till Slite. Vidare har Cementa byggt upp ett lager av egen utbruten sten som räcker ett fåtal månader. För att kunna nyttja dessa volymer efter att nuvarande täkttillstånd löper ut 31 oktober 2021 krävs möjlighet att ta emot stenen, där bland annat gällande bullervillkor är begränsande, samt möjlighet att kunna krossa stenen och att leda om vatten i täkten.

– Utsikterna för cementleveranserna är nu helt beroende av regeringstillståndet men också av beslut och bedömningar av Länsstyrelsen Gotland, för att möjliggöra användandet av den externa kalkstenen från Nordkalk i kombination med egen utbruten sten. Negativa besked här skulle slå direkt mot samhällsbyggandet. Därför efterlyser vi nu både skyndsamma och balanserade överväganden, som ser till hela samhällseffekten, säger Karin Comstedt Webb, och understryker att verksamheten kommer att fortsätta drivas med lika hög miljöprestanda som idag.

Användande av extern kalksten kommer att innebära ledtider för upprampning och omställning av tillverkningen för att kunna säkerställa produktkvaliteten med en ny råvara. För att begränsa tekniska och kvalitetsmässiga risker i cementförsörjningen kommande år samt hantera osäkerheten knutet till ledtider och utfall i juridiska processer så är ett regeringstillstånd på 3 år starkt önskvärt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information, vänligen kontakta:

Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com, tel: 0708-64 99 07

Magnus Ohlsson, Vd och Marknadsdirektör Cementa, magnus.ohlsson@cementa.se, tel: 0708-83 59 32

LATEST NEWS

- News from the industry
11/19/2021
Fyra miljoner till forskning
11/18/2021
Carsten Holm A/S utökar sitt sortimentetVolvos största grävmaskin är överraskande snabbSteglös tryck- och vakuumkontroll med IO-LinkABB och Zume påskyndar övergången från engångsplastSchneider Electric lanserar hårdvaruoberoende automationsplattformStora Ensos hållbarhets­rapport erhåller prisZebware blir partner med Wasabi HCL ska hjälpa till att förbättra Euroclears digitala landskapNimo-KG levererar 17 maskinerDachser Denmark testar transporter med HVO-dieselDQC, Endeavor och Orango byter namn till FellowmindHållbara konstruktions­material levereras till seismiskt område på Island
11/17/2021
Kvävgasframställning on-site sänker kostnaderna med nästan 300.000 kronor per årJernbro breddar sitt erbjudandeNy generation kvalitets­verktyg från Osborn InternationalVi organiserar dina kablageBioolja från befintliga värmeverkSvenska planglas­leverantören Glasgruppen fossilfri!Hållbar industri, innova­tioner och infrastrukturLär dig mer om reparbete och fallskydd på Fastighets­mässanStjärnformade fjällstugor vinner arkitekttävling för barn och ungaBillerudKorsnäs presenterar ny strategiCastrol har ingått ett femårigt tekniskt partnerskap med Williams Advanced Engineering64 procent beredda att byta jobb för hemarbete Skicka mindre luft med hållbara förpacknings­lösningarTegelgigant tar sjumilasteg på vägen mot CO2-neutral produktion
11/16/2021
MCM – högvolym­produktion med stora 4- och 5-axliga fleroperations­maskinerDENIOS miljöcontainer får toppbetyg i brand­kammartestStora Enso Biomaterials utvecklar och testar nya miljövänliga material och lösningarKrea lanserar ny tjänst för fastighetsfinansieringVerdion satsar ytterligare i NordDICTATOR på Fastighets­mässan Kista 24-25 November 2021Novedo förvärvar VentilationskontrollDEFA huvudsponsor på eCar Expo igen!Idag öppnar Microsofts hållbara datacenter i SverigeMineralvatten från istiden på flaskaEaton ger fyra råd hur industrin ska undvika ett error 404 Säkerhet och innovation i produktion för Plasman
11/15/2021
Elmia Wood återstartar med nytt fokus 2-4 juni 2022Ny Eftermarknadschef på TamtronNP Nilsson fortsätter sin satsning på egenproducerad el Storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskikts­branschenNu ska även den tunga trafiken elektrifierasVedum utvecklar ytbehandlingenPremiär för eventveckan Tech InWest SwedenÖvergång till effektiv eldrift Stark tillväxt för miljö­tjänstföretaget Delete Gratis värme, avfuktar och torkar ut!Kaspersky lanserar centraliserad Threat Intelligence-plattform
11/12/2021
Världssuccé tack vare besöken på Elmia SubcontractorÖkad efterfrågan på våra miljötjänster Ny elektronisk flödesvakt Invigning hos VBN Components Enkel digitalisering minimerar svåra felbeslutStor framgång i marina applikationerVarför identitet är grunden till säkra hybrida IT-miljöerJungheinrich köper AMR-företaget arculus GmbHScanmaskin utökar säljkåren i Sverige!Standarder för cybersäkerhetRottneros stöttar grön innovation från Biosorbe
11/11/2021
Vassa teknikbolag skapar affärsmöjligheter för industrin