LATEST NEWS

- News from the industry

Rikstäckande service för centralsmörjning

Behandla dina centralsmörjningssystem korrekt
I en industriell miljö är effektiviteten av maskiner och utrustningar avgörande för produktiviteten. Centralsmörjningssystem spelar en central roll i att bibehålla denna effektivitet genom att automatiskt tillföra smörjmedel till kritiska komponenter. Reguljär service av dessa system är därför av yttersta vikt för att undvika driftstopp och kostsamma reparationer.

Vad är centralsmörjning, och dess teknik?


Centralsmörjning är en teknik som används för att automatiskt leverera smörjmedel, såsom olja eller fett, till flera smörjpunkter på en maskin eller ett fordon från en central källa. Detta görs genom ett nätverk av rör som distribuerar smörjmedlet till de enskilda smörjpunkterna, vilket säkerställer att alla kritiska delar erhåller rätt mängd smörjmedel vid rätt tidpunkt. Systemen kan vara enkla med manuell påfyllning eller helt automatiserade med sensorer som övervakar och justerar smörjningen baserat på maskinens användning och tillstånd. Denna teknologi bidrar till en mer enhetlig och effektiv smörjning jämfört med manuella metoder.

Därför är det så viktigt att prioritera gedigen service


Regelbunden och professionell service av centralsmörjningssystem är avgörande för att säkerställa systemets driftsäkerhet och effektivitet. Utan adekvat underhåll kan systemet bli mindre effektivt och leder till ökat slitage på maskiner. Exempelvis kan otillräcklig smörjning resultera i för tidigt slitage på lager och andra rörliga delar, vilket kan leda till oväntade driftstopp och dyra akutreparationer.

Regelbunden kontroll och underhåll av centralsmörjningssystemet säkerställer att alla komponenter fungerar optimalt, vilket inte bara förlänger maskinernas livslängd utan också minskar driftkostnaderna över tid.

Fördelar med centralsmörjning över andra metoder


Centralsmörjning erbjuder flera fördelar jämfört med manuell smörjning. För det första minimeras risken för mänskligt fel, eftersom smörjningen sköts automatiskt. För det andra säkerställs en kontinuerlig smörjning under drift, vilket är svårt att uppnå med manuell smörjning. Detta bidrar till en längre livslängd på utrustningen och lägre underhållskostnader.

Dessutom är manuell smörjning en tidskrävande uppgift, som härleder till att man måste assignera mycket arbetskraft till denna uppgift, vilket centralsmörjning minimerar markant.

Kompletta lösningar från Intersale


För företag som kräver pålitlig och effektiv hantering av sina centralsmörjningssystem, erbjuder Intersale kompletta lösningar som täcker allt från installation och nymontage till rikstäckande service. Intersale erbjuder ett stort utbud av smörjutrustning, däribland hela Parker Hannifins sortiment. Kontakta Intersale idag för att säkerställa att dina system är optimerade för maximal prestanda och driftsäkerhet.
Contact information
Mailing address
Horns Väg 6
60597 Norrköping
Visiting address
Horns Väg 6
60597 Norrköping
Region
Norrköping
Östergötlands county
Sweden
Organization id:
556091-4995
Founded: 1964
Employees: 5
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till AB InterSale!

Ett smörjsystem från InterSale ger:

- Säkrare drift
- Bättre arbetsmiljö
- Lägre underhållskostnader
- Minskad smörjmedelsförbrukning

Vi utför:
- Projektering
- Dimensionering
- Montering av smörjsystem och utrustningar

Välkommen att kontakta oss!

Contacts

Göran Nyström
0709-77 13 30

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Förstå hur chip packaging fungerarSKF satsar på framtidens operatörerEuropas nya generation rymdraket Ariane 6Genomförandebeslut på platsVälkommen på exklusiv förhandsvisning
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI