LATEST NEWS

- News from the industry

Rexel driver på för en hållbar framtid

Hållbar framtid inom elbranschen
I april i år lanserade Rexel Sveriges en sammanställning av hållbarhetsarbetet för 2023. Flera viktiga initiativ har drivits för att minska de direkta utsläppen från den egna verksamheten och samtidigt har kunder getts förutsättningar att minska sina egna miljöavtryck. Humaira Baneryd, hållbarhetschef Rexel Sverige berättar om året som gått.

Under det gångna året har vi tagit viktiga steg mot en mer hållbar framtid. Jag är särskilt nöjd med att vi i Sverige, med vårt engagemang har inspirerat till ett koncerngemensamt hållbarhetsprogram, Sustainable Selection. Programmet lanserades under hösten 2023 och stödjer våra kunder i deras val av produkter. Det är ett praktiskt sätt att göra skillnad. Vårt arbete med att främja elektrifiering och hållbara transportlösningar, samt energibesparingar i våra egna anläggningar, är konkreta exempel på hur vi kan bidra till en bättre miljö.

De nya lagstiftningarna, som EU-taxonomin och CSRD, ser jag som möjligheter som stämmer väl överens med vår hållbarhetsstrategi. Vi är redo att erbjuda vår expertis och innovationskraft för att hjälpa våra kunder att navigera bland dessa nya krav.

I vår strävan att fatta välgrundade beslut har vi kartlagt var i vår verksamhet som de största utsläppen av växthusgaser sker. Med denna kunskap utvecklar vi nu lösningar som inte bara kommer att gynna oss, utan även våra kunder och leverantörer i deras arbete med att minska klimatpåverkan.

Vi ser cirkularitet som en avgörande faktor för framtiden, och vi har börjat utvärdera hur vi kan förlänga livscykeln på de produkter och material vi hanterar. Detta arbete är grundläggande för att minska vårt avtryck och skapa mer värde ur de resurser vi använder.

Vi är medvetna om att kunskap är nyckeln till förändring. Därför är det viktigt att våra medarbetare har tillgång till rätt information för att kunna agera ansvarsfullt, både i och utanför arbetet. Även om vi har kommit en bit på väg, finns det mycket kvar att göra. Jag är optimistisk och tror att vi kan göra verklig skillnad genom samarbete och gemensamma insatser.

Humaira Baneryd
Hållbarhetschef Rexel Sverige

Läs Rexel Sveriges Hållbarhetssammanställning här.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning