LATEST NEWS

- News from the industry

Restmaterial blir högkvalitativa produkter

Med ny tvättanläggning
Swerock har byggt en toppmodern cirka 400 kvadratmeter stor moräntvätt i skånska Blentarp. Tack vare anläggningen blir bolaget självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av Swerocks närliggande betongfabriker. Genom minskad import görs en stor besparing för klimatet.

Moräntvätten matas med avbaningsmassor från täkten i Blentarp, alltså massor som måste tas bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. Det är ett material som innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och som tidigare inte haft något särskilt användningsområde – det vill säga fram tills nu.

Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna skapar vi nya produkter till bygg- och anläggningsprojekt. En produkt som kommer ut från moräntvätten blir 0/2-sand (betongsand), det vill säga partiklar med en storlek upp till 2 millimeter. Det är en viktig beståndsdel inom betongproduktion och ersätter den naturgrus som tidigare har importerats från Danmark.

- För Swerocks del är det en stor fördel att kunna använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

Förutom betongsand produceras det även material för halkstopp på cykelbanor och makadam till dräneringsändamål genom moräntvätten. Allt förädlas från överskottsmaterial.

- I Blentarp finns de bästa förutsättningarna där massorna och tvätten ligger väldigt nära varandra. Vi har nu testat och utvärderat moräntvätten och är på god väg att skapa en produkt som håller kvalitetskraven, säger Peter Wernerheim, platschef på Swerock.

Moräntvätten har kapacitet att producera upp till 300 ton per timme. Det vatten som används i tvätten återanvänds till stor del och cirkuleras runt genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Själva betongen används sedan till att bygga allt från hus till broar

För mer information, var vänlig kontakta:
Henrik Nordell, kommunikatör på Swerock: henrik.nordell@swerock.se, tfn: 0725 – 33 77 70

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen