LATEST NEWS

- News from the industry

Reglera inte bort tjänste­leverantörernas potential

Ökar global konkurrens
Kunskapsintensiva leverantörer som huvudsakligen säljer tjänster är de som vuxit snabbast mätt som antalet anställda och förädlingsvärden i Sverige mellan 1997–2018. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att de specialiserade och kunskapsintensiva tjänsteleverantörerna är centrala för tillväxt och förnyelse, då de både utvecklar och förnyar det lokala näringslivet samt står för en stor andel av de nya välavlönade jobben.

Den snabbaste ökningen i antalet anställda och antalet STEM-anställda samt nya företag återfinns i Stockholm.

- Utvecklingen för Sverige är inte ny men omfattningen, hastigheten och det ökande inslaget av datadrivna tjänster förändrar näringslivets struktur och leder till mer ömsesidiga och långsiktiga beroenden mellan företag, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum och en av rapportens författare.

I rapporten ges en beskrivning av omfattningen, strukturen och den ekonomiska betydelsen av en svensk ”supply chain economy”. Framväxten av mjukvarubaserade och datadrivna tjänster leder till snabb förändring i näringslivets struktur och innehåll. Det ger policyimplikationer, bland annat behov av smart reglering som inte ökar regelbördan. Tyvärr går riktningen åt motsatt håll och hotas av en tilltagande restriktiv reglering inom EU och en växande opinion för handelshinder.

Författarna pekar på att:
1. Gränshinder och protektionism påverkar det inhemska näringslivets produktivitet negativt och den pågående regleringsivern inom EU försvårar för kunskapsintensiva leverantörer. Hinder för dataflöden blir allt tydligare handelshinder.

2. De svenska leverantörernas bidrag till både export och produktivitet bör analyseras närmare då digitaliseringen och automatiseringen av många tjänster ofta gynnar företag och länder med lägre lönekostnader utanför OECD-området. Det innebär ökad global konkurrens.

Ladda ned: De kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svenskt näringsliv – en nationell och regional analys

För intervjuer och kommentarer: Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076–884 57 83

LATEST NEWS

- News from the industry
9/22/2023
Totalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbranschAlutrade firar 40-års jubileum Seco stärker sitt varumärke för framtida framgångar
9/21/2023
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
9/20/2023
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
9/19/2023
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso
9/18/2023
Fördelarna med mobil vägning EU-lånet - ett företagslån Hilti lanserar EXO-SKraftringen framtidssäkrar elnätet i HörbyAbkati lanserar en ny serie kraftfulla arbetslampor