LATEST NEWS

- News from the industry

Regionernas största digitaliseringsutmaningar

Och hur man hanterar dem
I den nya rapporten Cybersäker Region kartlägger Cisco de största utmaningarna för Sveriges regioner i det fortsatta arbetet med att digitalisera samhällstjänster på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Det osäkra omvärldsläget har satt större fokus på samhällets sårbarhet och utsatthet. De senaste åren har präglats av flera uppmärksammade cyberattacker mot svenska regioner, såväl direkt mot regioner och kommuner, som mot regionernas IT-partners. Den samlade expertbedömningen är att kvalificerade hot kommer att fortsätta öka. I januari 2023 släpper Cisco rapporten Cybersäker region, som ska fungera som en vägledning och stöd till regionerna i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

”Cisco har ett brett och löpande samarbete kring IT-miljö på regionnivå, och det ger oss en löpande och uppdaterad bild av läget. Vi märker också i våra kontakter med regionernas beslutsfattare att det finns ett starkt önskemål om vägledning och rådgivning som berör säkerhetsfrågan, både dag och i morgon, och med den här rapporten vill vi tillgodose behovet”, säger Per Samuelsson, vd för Cisco Sverige.

De många fördelarna med digitaliseringen – till exempel mer patientcentrerad vård, bättre överblick för kollektivtrafikresenärer och mer effektiv administration – innebär också att det blir svårt att bibehålla kvalitet i servicen vid driftstörningar och avbrott. Ju mer man förlitar sig på digitala tjänster, desto mer beroende blir man av att de fungerar.

Utmaningarna för regionerna i nuläget bygger till stor del på den externa hotbilden – inte minst då man hanterar tjänster som medborgarna själva värderar högt och är beroende av. Det finns ett intresse från olika statsstödda aktörer, kriminella organisationer och aktivister att störa verksamheten, antingen för att skapa oro i samhället eller i utpressningssyfte.

Rapporten identifierar också ett antal interna IT-säkerhetsutmaningar – den regionala organisationen är både omfattande och fragmenterad vilket gör det svårt att skapa överblick och ta helhetsgrepp. Digitaliseringen går också i olika takt från region till region – och ofta inom olika delar av samma region. Kompetensbristen inom IT-expertis präglar både näringslivet och offentlig sektor, och regioner har svårt att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för rätt typer av talang. Osäkerheten kring möjligheterna att hantera personuppgifter och andra känsliga data i molnet har också varit en bromsande faktor i digitaliseringen.

Rapportförfattarna konstaterar att att man trots utmaningarna har kommit långt i digitaliseringen, och lyfter fram sex fokusområden för att ytterligare stärka arbetet som gäller samtliga regioner:

• Garantera att all relevant lagstiftning, som GDPR, OSL och NIS2 följjs och ha processer som enkelt möjliggör detta.
• Tillgångshantering så att rätt person har tillgång till rätt system vid rätt tidpunkt och information kan delas på ett säkert och korrekt sätt.
• Stabil och säker tillgång till nätverk.
• Investera i utbildning och kompetensutveckling hos personal för att öka medvetenheten om nätfiske och andra angreppsförsök.
• Skydda kritiska verksamhetssystem och informationsdatabaser så att angreppsförsök kan upptäckas och motverkas tidigt.
• Förbättra förutsättningarna för mobila arbetssätt på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Utöver det presenterar man ett antal verksamhetsspecifika utmaningar och förslag på lösningar.

Rapporten lyfter även fram att det finns stora möjligheter att utöka och förbättra samarbetet kring cybersäkerhetsarbete mellan regionerna, där det nya Nationella cybersäkerhetscentret kan få en nyckelroll i att vara en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Kan man lösa säkerhetsutmaningarna finns ytterligare samhällsvinster att göra. Den snabba utrullningen av 5G-nätverk i kombination med nästa generations wifi-nätverk möjliggör också förbättrade och helt nya medborgartjänster för att erbjuda bättre service och hög effektivitet.

”Digitaliseringen av samhällskritiska tjänster får inte stanna upp på grund av yttre hot – att fortsätta den är viktigare än någonsin, men det är också viktigare än någonsin att den sker med säkerhet i första rummet. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling, både med vår teknologi och vår erfarenhet”, säger Per Samuelsson.

LATEST NEWS

- News from the industry
3/24/2023
Ny studie från DescartesSå räknar du hem en smartare lösningNy fästmassa ska sänka CO2-avtrycket 3D-tillverkning skapar nya möjligheter på Seco ToolsFeintool och SITEC stärker samarbetet i Europa
3/23/2023
Tekniska utrustning i byggnaderVolvo CE introducerar Connected Load Out Weigh in Motion-teknik Skyddsfärg avsedd att förhindra korrosionCastrols samarbete med Submer
3/22/2023
Upp till 62% trycklufts­besparing Ökad detaljhandel vid laddplatser Fortsatta fossilfria framstegSäkert halkskyddGlobala fordonstillverkare
3/21/2023
Henkel erbjuder heltäckande monteringslösningarRobotCenter Laxå exporterar till FrankrikeABB lanserar filmserien Unstoppable Nu börjar vägen mot prispallen i EuroSkillsNy agentur
3/20/2023
Väderstad bygger ut fabrikenVälkommen till LogiMAT 2023Flexibla ventilationsexperterSwecon och Lantmännen i gemensam satsning Duntäcke för dig som arbetar inom industrin