LATEST NEWS

- News from the industry

Red Hat introducerar “Policy as Code”

För att hantera AI-komplexiteter i stor skala
Som en funktion av Red Hat Ansible Automation Platform, kommer "policy as code" att driva policy-specifik automation över hybridmolnet, vilket tillför styrning och konsekvens till både AI-boomen och traditionell IT-verksamhet.

Red Hat, en ledande leverantör av lösningar med öppen källkod, introducerar automatiserad “policy as code”, en ny funktion i kommande versioner av Red Hat Ansible Automation Platform. Den kommer att hjälpa till att verkställa policyer och efterlevnad över hybridmolnmiljöer som i allt större utsträckning inkluderar ett varierat och växande antal AI-applikationer. Som ytterligare ett steg i automatiseringsmognaden kommer "policy as code" att göra det möjligt att följa föränderliga interna eller externa krav och bättre förbereda sig för en utbredande infrastruktur som stödjer skalning av AI-arbetsbelastningar.

Ur ett IDC-perspektiv¹ anses följande: "Trots utmaningar med kompetensgap och otillräckliga mänskliga resurser står IT-verksamheten inför konstant tryck för att förbättra effektivitet och minska kostnader. Att möta kraven på kontinuerlig innovation och ledtidsmål för LOBs, samt tillgodose de agila och dynamiska behoven hos DevOps- och säkerhetsteam, samtidigt som man säkerställer motståndskraften och tillförlitligheten hos IT-tjänsterna, utgör en formidabel utmaning för traditionella IT-driftsteam.”

Red Hat anser att denna utmaning kan växa exponentiellt när AI skalar vad varje enskilt system kan göra och går i sin tur längre än vad människor kan hantera själva. Att införa viktiga policyer för sådana expansiva arbetsbelastningar kräver inte bara tid och uppmärksamhet, utan också tvärfunktionellt teamsamarbete och dokumentation. Det är viktigt att tillämpa efterlevnadsdirektiv på verksamhetskritiska system när de blir AI-centrerade, då de oftast påverkas av efterlevnadsmandat som dikterar systemsäkerhet, prestanda och granskningsbarhet.

AI som en naturlig utveckling av IT-automatisering
Att lägga en grund för mogen automation med operativa skyddsräcken gör det möjligt för organisationer att förbereda ett starkare säkerhetsfotavtryck för AI-innovation. Att automatisera “policy as code” kommer att hjälpa kunder att bättre positionera sig för att driva IT i enlighet med specifika krav för styrning, risk och efterlevnad (GRC). Det kommer att bidra till att anpassa tekniska miljöer och resurser till överenskomna standarder när som helst – innan automatiseringen exekveras eller blir live, samt när komponenter hamnar utanför policyn. Detta kan upprepas var som helst, vilket gör det möjligt att utöka kontrollen i stor skala över hybridmolnet och hålla potentiell AI-spridning inom förutbestämda gränser.

Red Hat gör det enklare att skapa och hantera hela arbetsbelastningens livscykel, före och efter AI, i stor skala över global verksamhet och genom automatiserad revisionsrapportering som hjälper till att frigöra teknikteam. Automatiserad “policy sas code” kommer att skapa den ökade konsekvens av kontroll som krävs för att IT-team ska ha förtroendet att investera i ny teknik genom att tillhandahålla ett lager av skydd inbyggt i driften. Med dessa programmatiska skyddsräcken finns det fler garantier att AI bygger på det som redan har godkänts av organisationen för att leverera verkligt affärsvärde.

Guldstandarden för IT-automatisering för företag
Ansible Automation Platform är den branschledande end-to-end automationsplattformen. Den levererar en konstant ström av innovation för att frigöra IT-team med nya funktioner som Red Hat Ansible Lightspeed för att överbrygga kompetensklyftor och Event-Driven Ansible för ett alltid-på-verktyg.

Om team använder en AI-tjänst – som Red Hat Ansible Lightspeed – för att påskynda automatiseringsutvecklingen, kan "policy as code"-funktioner tillämpas samtidigt som man skapar automationsinnehåll, och styrning kan ingjutas i inlärningsmodellen redan från början. Detta kommer att göra det möjligt för innehållsskapare att skriva kod som automatiskt upprätthåller obligatoriska efterlevnadskrav, vilket avsevärt minskar effekten av kompetensluckor och mänskliga fel i IT-drift.

Tillgänglighet
Beta-versionen för "policy as code" för Ansible beräknas vara tillgänglig under de kommande månaderna.

Molnet är hybrid. Det är AI också
I mer än 30 år har öppen källkodsteknik kombinerat snabb innovation med kraftigt sänkta IT-kostnader och minskade innovationshinder. Red Hat har lett denna utveckling nästan lika länge, från att ha levererat öppna företagsanpassade Linux-plattformar med RHEL i början av 2000-talet till att driva containrar och Kubernetes som grunden för öppna hybridmoln och molnbaserad databehandling med Red Hat OpenShift.

Denna drivkraft fortsätter med att Red Hat stöder AI/ML-strategier över det öppna hybridmolnet, vilket möjliggör för AI-arbetsbelastningar att köras där data finns, vare sig det är i datacentret, i flera offentliga moln eller vid kanten. Förutom arbetsbelastningarna så följer Red Hat's vision för AI modellträning och justering i samma spår för att bättre hantera begränsningar kring datavernonitet, efterlevnad och operationell integritet. Konsekvensen som levereras av Red Hats plattformar över dessa miljöer, oavsett var de körs, är avgörande för att hålla AI-innovationen flytande.

Stödjande citat
Sathish Balakrishnan, vice president och general manager, Ansible, Red Hat
"Automatisering är en avgörande grundkomponent för AI inom företags-IT. Även om det är tydligt att AI kommer att vara den mest omvälvande teknologin under vår livstid, skapar kapplöpningen för att anta och skala AI-arbetsbelastningar, tillsammans med hybridmolninförande, en omfattande, komplex och dynamisk kedja av isolerade arbetsbelastningar, olika plattformar och övergivna data. Införandet av "policy as code" hjälper till att skapa ordning i detta kaos, både nuvarande och potentiellt, men genom att verkställa kritiska efterlevnadsstandarder när nya applikationer och system uppkommer, blir automatisering en verkligt strategisk komponent i AI-utvecklingen.”

Övriga resurser
• Se hur våra kunder utökar det affärskritiska automationstänket
• Läs mer om automatiserad policy as code

Ta gärna del av det fullständiga pressmeddelandet på engelska här.

¹IDC Perspective: AI in IT Operations: Maximizing Efficiency of the Digital Business, Doc # US51939724, Mar 2024

LATEST NEWS

- News from the industry
6/17/2024
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
6/11/2024
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin