LATEST NEWS

- News from the industry

Rätt teknik kan öka engage­mang med över 80 procent

Idag sker 80 procent av alla möten helt eller delvis på distans
Samarbete ansikte mot ansikte är oslagbart, men hjälp av professionell ljud- och videoutrustning kan öka distansdeltagares engagemang i möten med 84 procent. Dessutom har vi större förtroende för de som använder sig av professionell utrustning. Det visar en ny studie utförd av Jabra hos LSE Behavioural Lab.

Idag sker 80 procent av alla möten helt eller delvis på distans. Trots detta uppger endast 15 procent av de tillfrågade i Jabras senaste rapport Hybrid Ways of Working 2023 Global Report att alla mötesrum på deras kontor är utrustade med videokameror. Sex av tio uppgav även att de fortfarande förlitar sig på sina datorers inbyggda kameror och mikrofoner.

Med hjälp av bland annat eyetracking, analys av ansiktsuttryck och biologiska index för engagemang och kognitiv belastning har nu Jabra undersökt beteendedynamik i möten och vilken roll tekniken spelar hos LSE Behavioural Lab. Undersökningen visar att mötesdeltagare var 56 procent mer engagerade vid samarbete som skedde ansikte mot ansikte, men att val av teknik spelar en stor roll för engagemanget vid hybridarbete. Engagemanget från deltagare på distans ökade med hela 84 procent när de använde ett optimerat professionellt mötesrumsheadset och videokamera.

Har stor inverkan på deltagares förtroende
Samtliga deltagare rapporterade högre nivåer av övergripande tillit och tydlighet när de använde och upplevde professionell teknik på hög nivå. Vid användning av professionell teknik ökade tydligheten med 27 procent, vilket i sin tur ledde till ökat förtroende (16 %) och större uttrycksfrihet (35 %).

Distansanvändare som samarbetade med andra distansanvändare som använde professionell videoutrustning kände även ett märkbart bättre förtroende (22 %) än de som använde sin dators inbyggda video- och ljudutrustning. Närmare hälften, 47 procent, upplevde även en förbättring av kvaliteten vid användning av professionell utrustning på hög nivå jämfört med inbyggd teknik eller teknik av lägre kvalitet.

– Studiens resultat visar att samarbetsverktyg som video inte bara förbättrar deltagarnas upplevelse markant, utan också att beteendemässiga förändringar är direkt kopplade till tekniken. Företag måste därför inse hur viktig professionell teknik är för att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet vid hybridmöten, säger Steen Marquard, Director of Sales, Nordics på Jabra.

Kulturella skillnader har större påverkan på mötesdeltagandet än tekniken
Utöver det tydliga sambandet mellan förtroende och teknik visade studiens resultat även en tydlig kulturell skillnad som påverkar möten oberoende av tekniken. En grundläggande binär uppdelning avslöjades mellan kunskapsarbetare från västländer och deras motsvarigheter i Asien när det gällde deltagande. Det fanns statistiskt signifikanta kulturella skillnader i deltagarnas verbala dialoger. Deltagare i Europa engagerade sig betydligt mer i verbala dialoger än de i Asien, oavsett om de deltog på distans eller på plats i ett mötesrum. De erbjöd runt 1.6 gånger eller 39 procent mer verbalt engagemang i samtliga experimentella strukturer.

En analys av ansiktsuttryck visar även en distinkt skillnad mellan deltagare från Europa och deltagare från andra kontinenter. Deltagare i Asien visade 134 procent högre nivåer av uppmärksamhet än sina motsvarigheter i Europa.

– Vi hoppas att resultaten i denna rapport kommer att bidra till att öka medvetenhet om de sammankopplade relationerna mellan förtroende, mångfald och teknik i möten och att jämna ut spelplanen för anställda över tid. Ledare måste förstå hur viktigt det är med rättvisa möten för medarbetarnas utvecklig och nöjdhet, säger Dr Sean Rooney, Scientific Officer och Head of Laboratory Innovation på LSE Behavioural Lab.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här

Forskningsdesign och metodik
För att säkerställa att resultaten var opartiska och etiskt korrekta utformades studien med stöd av LSE Behavioural Lab och godkändes av LSE:s vetenskapliga etiknämnd. Alla deltagare var omedvetna om vad som testades eller att forskningen fokuserade på olika typer av teknik och Jabra förblev helt anonym under hela processen.

Hela gruppen bestod av 88 deltagare som representerade 15 nationaliteter. Deltagarna spårades med hjälp av en kombination av kvalitativa feedbackmätningar och biopsykologiska markörer, inklusive ansiktsigenkänning, galvanisk hudrespons, endogen ögonblinkning och blickmönsteranalys samt undersökning av röstdelning. I studien användes toppmodern teknik vid LSE Behavioural Lab för ansiktsigenkänning (iMotions), galvanisk hudrespons (Shimmer3 GSR+) och analys av endogena ögonblinkningar och blickmönster (iMotions). Uppgifterna samlades in och analyserades med hjälp av iMotions programvara

GN Group grundades 1869, har mer än 7.500 anställda och är noterat på Nasdaq Copenhagen (GN.CO). GN:s lösningar säljs i 100 länder över hela världen. Besök vår hemsida GN.com eller kontakta oss på LinkedIn, Facebook och X.

GN för människor närmare varandra och är noterat på Nasdaq Copenhagen.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige