LATEST NEWS

- News from the industry

Orange Business & Cisco undertecknar ett avtal

För att påskynda reduceringen av växthusgasutsläpp
Orange Business och Cisco undertecknar ett samförståndsavtal för att påskynda reduceringen av växthusgasutsläpp och stödja arbetet mot nettonollmålen

• Företagen bildar ett partnerskap för att gemensamt påskynda arbetet med att uppnå målen för minskningen av växthusgaser.
• Avtalet inkluderar bästa praxis för cirkulär ekonomi, inklusive underhåll och återvinning av produkter.
• Samarbetet gör det möjligt för Orange Business att ge sina kunder en uppskattning av mängden växthusgasutsläpp från de produkter och lösningar som är baserade på Ciscos teknik.

Orange Business och Cisco har undertecknat ett samförståndsavtal om en gemensam handlingsplan som stödjer företagens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Planen, som är den första i sitt slag för båda företagen, fördjupar deras partnerskap och underlättar delning av data som informerar om framstegen mot deras nettonollmål. Företagen har kommit överens om att skapa en baslinje för utsläppen av växthusgaser från Orange Business lösningar. Denna integrerar med produkter från Cisco, vilket möjliggör för båda företagen att mäta växthusgasutsläpp över en delad portfölj.

Båda företagen har ambitiösa nettonollmål, samt andra kortsiktiga mål för att minska utsläpp och utveckla verksamheterna till en cirkulär modell. Orange har som mål att minska sina växthusgasutsläpp över alla tre områden för scopes med 45 procent innan 2030*, samt målet att nå nettonoll innan 2040. Cisco har som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser över hela sin värdekedja innan 2040. Företaget har även som mål att reducera sina absoluta Scope 3-utsläpp från köpta varor och tjänster, optimerad transport inom produktionen och distribution samt användning av sålda Cisco-produkter med 30 procent innan 2030**.

Samförståndsavtalet uppstod som en bekräftelse på det ömsesidiga beroendet som finns för att båda företagen ska uppnå sina mål för minskning av växthusgaser, samt förståelsen för att en ny typ av partnerskap krävs för att påskynda framstegen. Båda företagen har en förhoppning om att avtalet representerar det första av många framtida samarbeten mot gemensamma nettonollmodeller.

• Hållbarhet är invävt i allt vi gör på Cisco, från produktutveckling, till hur vi bedriver vår verksamhet och till våra partnerskap, säger Chuck Robbins, ordförande och VD, Cisco. Vi har en aggressiv tidsram för att nå nettonoll och vårt partnerskap med Orange Business är ett stort steg i den riktningen. Genom att dela data och bästa praxis kan vi hålla oss själva ansvariga för våra gemensamma mål och uppdrag, och förhoppningsvis inspirera andra att följa med oss på denna resa.

• Orange Group har som målsättning att vara nettonoll år 2040, förklarar Aliette Mousnier Lompre, VD Orange Business. På Orange Business stödjer vi både våra företagskunder och partner i deras omvandling att leda en mer ansvarsfull ekonomi och samhälle. Vi uppmuntrar alla våra intressenter att göra miljöfrågor till en nyckelprioritering i deras dagliga processer och aktiviteter. Tillsammans med Cisco kan vi driva och uppfylla dessa ambitioner för att bygga en mer hållbar framtid för alla.

Samförståndsavtal inkluderar ett antal viktiga fokusområden, som Cisco och Orange Business kommer att arbeta tillsammans kring, dessa är:

1. GHG-protokollet
Cisco och Orange Business har som mål att bygga enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) för de Cisco-produkter som används av Orange Business. Båda företagen kommer att använda sig av delad data för att kunna uppskatta utsläppen relaterade till Orange Business lösningar, genom att integrera teknik från Cisco.

2. Produkters och tjänsters koldioxidpåverkan
Cisco kommer att sträva efter att förse Orange Business med data om koldioxidavtrycket för de Cisco-produkter som säljs av Orange Business. Orange Business kommer sedan att kunna integrera denna data i sina egna utsläppsberäkningar, och på så sätt uppskatta det totala koldioxidavtrycket för Oranges portfölj av lösningar som integrerar Cisco-produkter. Genom delningen av data har Orange Business möjlighet att ge sina kunder en uppskattning av de totala utsläppen från deras levererade produkter och lösningar.

3. Ett fokus på program och principer för en cirkulär ekonomi
Cisco och Orange Business är vidare överens om att fokusera på att öka användningen av principer och metoder för en cirkulär ekonomi, för Orange Business och dess kunder. Det här kommer att göras genom två kanaler, först genom att öka köp av återtillverkade enheter genom Cisco Refresh-programmet, och även genom upptagandet av Ciscos Reuse Program, som underlättas av Orange Business.

4. Eko-designade produkter och lösningar för framtiden
Orange Business och Cisco kommer också att utforska olika sätt att integrera principer för eko-design i utformningen av deras produkter och tjänster. För att underlätta det målet, kommer Cisco att förse Orange Business med livscykelanalysdata för sina produkter, när denna finns tillgänglig. Det här kommer att hjälpa Orange Business att nå målet att 100 procent av lösningarna som erbjuds till kunderna är eko-designade.

Cisco och Orange Business har tidigare arbetat tillsammans med flera gemensamma hållbarhetsinitiativ**, exempelvis genom en smart kontorslösning som underlättar hanteringen av konferensrum, förbättrar användarupplevelsen och proaktivt optimerar energiförbrukningen. Företagen samarbetade också i ett energisparningsinitiativ på Orange Velodrome i Marseille, Frankrike, där de utvecklade en lösning som konverterar Wi-Fi-nätverk som alltid är påslagna till on-demand-system. Slutligen använder Orange Business en flexibel SD-WAN “One Box” som är baserad på Ciscos teknik. Denna slår samman flera routingfunktioner till en enda enhet, vilket minskar miljöpåverkan och energiförbrukningen med mer än 70 procent.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet