LATEST NEWS

- News from the industry

Omexom moderniserar station Åker

Svenska kraftnäts första digitala station i sitt slag
Station Åker, belägen strax utanför Mariefred i Södermanland, skall moderniseras genom en satsning på ny digital teknik för stationens interna kontrollanläggning. Omexom har tecknat avtalet att utföra förnyelsen av 400 kV ställverket och att tillsammans med Svenska kraftnät utforma en ny och framtida standard för transmissionsnätets digitala stationer.

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad med även en samverkansdel och omfattar bland annat alla markarbeten, som exempelvis fundament och kabelvägar, ny manöverbyggnad, 400 kV primärapparater, reservkraft, ny kontroll- och teleutrustning samt anslutning av inkommande 400 kV ledningar.

Samverkansdelen avser i sin tur den nya kontrollanläggningen, som utförs tillsammans med Svenska kraftnät, och bygger på ny digital teknik med syftet att utforma en standard för framtidens stamnätsanläggningar.

- Självklart är det en fjäder i hatten att vi får bidra med vår expertis i skapandet av en ny standard och arbetssätt för transmissionsnätets digitala stationer som kommer bli fler i framtiden. Där vi utöver att öka möjligheterna att övervaka och analysera anläggningen på distans har en hållbar målbild om att korta ned byggtiden samt minska behovet av teknisk utrustning och kablage, förklarar Magnus Kristiansson, teknisk chef på Omexom.

Nu i sommar sätts spaden i jorden för det nya ställverket och stationen med ny digital teknik ska tas i drift under sommaren 2026.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige