LATEST NEWS

- News from the industry

Nytt beslut om elnätanslutning

Möjliggör tillväxt i östra Eslöv
I enlighet med Eslöv kommuns planer har Kraftringen Nät fattat ett investeringsbeslut om en ny elnätsanslutning för östra Eslöv. Detta ökar kapaciteten med upp till cirka 90 procent i den här delen av Kraftringens elnät. Investeringen uppgår till cirka 15 miljoner kronor. Spaden ska sättas i marken efter sommaren och arbetet beräknas pågå i ett års tid därefter.

Eslövs kommun har identifierat östra Eslöv, öster om järnvägen, som ett viktigt exploateringsområde för kommunens framtida utformning och tillväxt. Här ska bostäder, butiker och serviceinrättningar växa fram. För att utbyggnaden ska kunna göras, krävs det tillgång till el genom ett robust elnät som klarar av att leverera el dygnet runt, året runt. Därför har Kraftringen Nät nu beslutat att investera 15 miljoner kronor i ett förstärkningsprojekt av elnätet i östra Eslöv. Det innebär att bolaget ska bygga ut elnätet så att det finns utrymme för mer el att komma fram till de som behöver den.

- Det är viktigt att vårt arbete går i takt med kommunens planer. Därför har vi arbetat nära Eslövs kommun ända från de första tankarna till när de tog fram detaljplaner för området. Det har varit en framåtriktad och smidig process, säger Erik Häggsgård, planeringschef på Kraftringen Nät.

- För ett kommunägt bolag som Kraftringen Nät, är det extra viktigt att följa samhällsutvecklingen. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för att man ska kunna bo, arbeta och köra hållbart i Eslöv.

Nya möjligheter till omställning

I samband med kapacitetsökningen skapas också möjligheter för befintliga kunder att utöka sina abonnemang. En kund som ser fram emot det är Bilmånsson, verksam i östra Eslöv:

- Detta gör att vi kommer att kunna installera ytterligare laddstolpar och med högre effekt, så att vi kan erbjuda fler eldrivna fordon. Det är många kunder som vill ställa om och köra på ett mer hållbart sätt, så det är ett helt naturligt men viktigt steg i vår hållbarhetsresa som företag, säger Magnus Jendland, marknadschef på Bilmånsson.

Ökad driftsäkerhet

Utbyggnaden ökar kapaciteten i elnätet, vilket ger Kraftringen Nät betydligt bättre kontroll och större möjlighet att styra om elen vid eventuella strömavbrott. Störningar och problem kommer att kunna identifieras och åtgärdas snabbare, vilket förkortar avbrottstiden och minskar antalet drabbade kunder jämfört med i dagsläget.

Detta förbättrar inte bara driftsäkerheten utan ökar också nätets flexibilitet, vilket är särskilt viktigt under tider med hög belastning eller vid oväntade händelser som extrema väderförhållanden.

Kontakt:
Kraftringens pressjour, tfn: 010-122 70 80.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning