LATEST NEWS

- News from the industry

Ny tjänst hjälper företag minska koldioxidutsläpp

Spårbarheten viktig för våra kunder
Stena Recycling lanserar en ny digital tjänst som ska ge företag mer kunskap om hur deras avfallshantering påverkar miljön. Tjänsten visar primärberäknade data för koldioxidutsläpp från deras avfalls- och återvinningsprocesser. Syftet är dels att underlätta företagens hållbarhetsrapportering för de indirekta koldioxidutsläppen, dels att vara ett strategiskt stöd för en omställning till cirkulära affärsmodeller.

− Vi har märkt att spårbarheten blir allt viktigare för våra kunder. De vill veta hur stor koldioxidpåverkan avfallshanteringen ger upphov till. Det är ett komplext och omfattande arbete att samla in koldioxiddata för de processer som ligger utanför den egna verksamheten. Det arbetet vill vi underlätta. Vi har tidigare kunnat ge en överblick över hur kundens specifika avfall hanteras. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg och lanserar en tjänst som även visar avfallshanteringens klimatpåverkan, säger Anna Sundell, hållbarhets- och kommunikationschef för Stena Metallkoncernen.

Ökade förväntningar på företag och en striktare lagstiftning inom hållbarhetsredovisning driver på behovet av att kunna redovisa klimatpåverkan för hela värdekedjan. Men det finns även andra fördelar med kundspecifika klimatdata menar Anna Sundell.

− Tack vare att vi tar hand om hela värdekedjan från avfall till ny insatsvara får vi en bra överblick över var i avfallshanteringen som den största klimatpåverkan uppstår. Den här tjänsten synliggör vilka avfallsströmmar som har störst miljöpåverkan. Den kommer att ge oss och våra kunder ett ännu bättre stöd, dels i strävan mot minskade koldioxidutsläpp, dels som ett analysunderlag i utvecklingen av nya cirkulära lösningar. Något som ger både högre miljövinster och en bättre lönsamhet.

Granskad av RISE
CO2 Impact Plus är en digital tjänst och bygger på primärdata som registreras i Stena Recyclings affärssystem. Det går att se och jämföra koldioxidutsläpp per materialslag, anläggning och år. Metoderna för att beräkna data har blivit granskade av Sveriges forskningsinstitut RISE Research Institutes of Sweden.

− Stena Recyclings mätmetod har genomgått en kritisk granskning av oss på RISE och vi bedömer att tjänsten håller en hög kvalitativ nivå. Vi ser fram emot att följa hur detta kan komma att hjälpa företag att förstå och på sikt minska sina koldioxidutsläpp, säger Diego Peñaloza, Senior LCA Researcher på RISE.

CO2 Impact Plus kommer att rullas ut stegvis under hösten 2023 i Sverige, och i andra europeiska länder under 2024.

För mer information: Effektiv mätning av koldioxidutsläpp (stenarecycling.com)

LATEST NEWS

- News from the industry
6/5/2024
Nu introduceras en ny lanseringskampanj Kantvik eller kantpress – vad är skillnaden?Bekvämare liv med uppkopplat kodhandtag Ny maskin från Ras Skadlig kod sprids via Minecraft-tillägg
6/4/2024
ISCAR utökar ett redan stort sortiment Rikstäckande service för centralsmörjning3D print växer kraftigtAmmann slutför förvärvet Framgångsrikt Konvent och 60-årsfirande
6/3/2024
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
5/31/2024
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
5/30/2024
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag