LATEST NEWS

- News from the industry

Ny jättesatsning på elnätsbatterier

Rekordintresse för batterier
Energitjänstbolaget Ellevio Energy Solutions (EES) accelererar sin offensiva satsning på batterilagring. I december skrevs avtal för nya anläggningar i Västsverige till ett sammantaget värde om flera hundra miljoner kronor, ett viktigt steg på vägen att bli marknadsledare inom energilagring.

- Batterilagring är avgörande för att elsystemet ska kunna ta emot mer förnybar elproduktion, och satsningen innebär en fördubbling av installerad batterikapacitet i Sverige, säger Kristofer Fröjd, chef för strategi och affärsutveckling inom Elleviokoncernen.

Investeringsprogrammet genomförs stegvis. Den första fasen innefattar två batterier om 15MW vardera i Kungsbacka och Lindome. Dessa börjar byggas under våren 2023, följt av ytterligare av ett energilager om 40MW på en ännu inte helt beslutad plats i Mellansverige. Placeringen bestäms utifrån kapacitet i elnätet, kommunikationsmöjligheter och vilka nyttor batterierna får i energisystemet. Projekten beräknas färdigställas under 2023 och 2024.

Fördubblad elanvändning i Sverige
Klimatpolitiska mål och en rusande elektrifiering väntas dubblera elanvändningen i Sverige till år 2045, från ca 140 TWh till över 300 TWh. Den snabbaste tillväxten av den nya el som behövs kommer från förnybara energikällor som solenergi och vindkraft, både till land och till havs. För ett elsystem med alltmer väderberoende elproduktion, där produktionslasterna varierar stort beroende på hur mycket det blåser eller skiner, uppstår tekniska utmaningar. När elproduktionen från vind eller sol går ned, minskar tillförseln av el till systemet vilket gör det svårare att upprätthålla den viktiga balansen om 50Hz i elnäten. Med batterilösningar kan balansen i elsystemet säkras, genom att batterierna snabbt laddas upp eller laddas ur vid behov.

- Batterilager är en spännande teknik med många olika nyttor för elsystemet. En fördubblad elanvändning inom drygt 20 år betyder att vi måste utveckla ett helt ekosystem med digitala lösningar, energilager, stödtjänster med mera, säger Kristofer Fröjd.

Rekordintresse för batterier
Under 2022 har intresset för lagringslösningar och batterier växt lavinartat. EES har växt snabbt, fått in mycket ny kompetens och inlett flera intressanta samarbeten med kunder och leverantörer. Behovet av och efterfrågan på våra energilagringstjänster är stort, under året har EES byggt upp en portfölj med investeringar och kundprojekt på flera 100 MW. Avsikten är att stärka sin position som Sveriges ledande aktör inom batteri- och lagringstjänster.

- I vår drar de nya projekten igång, men redan under 2023 kommer vi att kunna offentliggöra fler satsningar av minst samma storlek, säger Kristofer Fröjd.

Kontakt för media
Jesper Liveröd, presschef 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

LATEST NEWS

- News from the industry
12/1/2023
Stålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023Steute strukturerar om sina affärsområdenMomentum Group förvärvar Swerub
11/30/2023
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
11/29/2023
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
11/28/2023
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
11/27/2023
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning