LATEST NEWS

- News from the industry

Newsec Property Outlook: Kontor står starka i Norden

Robust återhämtning med ökad efterfrågan på kontorslokaler
Efter ett exceptionellt volatilt 2022 har 2023 fortsatt i samma riktning. Hög inflation, ökade räntor och avvaktande investerare har lett till en relativt långsammare fastighetstransaktionsmarknad i de nordiska och baltiska länderna. I höstens utgåva av rapporten Newsec Property Outlook har Newsec fördjupat sig i några av de kommande möjligheterna - med särskild fokus på potentialen hos förortskontorshubbar.

Den globala COVID-19-pandemin förändrade i hög grad marknaden för kontorslokaler. Denna trend var särskilt påtaglig för västvärlden och ledde analytiker till att spekulera kring om vi kunde skönja slutet på traditionella, kontorscentrerade, arbetsmodeller. I Norden har ett alternativt mönster utvecklats, där kontorsbeläggningsgraden har återhämtat sig och närmar sig nivåerna före pandemin.

Bland de nordiska länderna utgör Stockholm ett övertygande exempel på denna förändring, med en kontorsbeläggningsgrad som för närvarande ligger på cirka 85 % av de siffror som registrerades före pandemins början.

Motsvarande data från andra nordiska huvudstäder - Köpenhamn, Oslo och Helsingfors - bekräftar också denna återhämtningstrend. Den nordiska nivån är i kontrast till läget i större internationella städer som New York och San Francisco, där kontorsbeläggningsgraden ligger på cirka 40 % eller lägre.

Newsec spår att kontoret kommer att fortsätta fungera bra i den nordiska kontexten. Kontorsmedarbetare söker naturligtvis fortfarande kontorsmiljöer som erbjuder flexibilitet och anpassning till personliga preferenser - kontorshubbar, som de existerar idag, kan erbjuda detta i betydligt högre utsträckning.

"Sättet vi arbetar och investerar globalt har dramatiskt förändrats på grund av händelser som den välkända pandemin och andra geopolitiska händelser. I Norden finns det en märkbar återhämtning med en ökad efterfrågan på kontorslokaler, vilket visar att kontorshubbar utanför stadskärnorna i nordiska huvudstäder har spännande potential", säger Max Barclay, Head of Advisory och Deputy CEO Newsec.

Newsec identifierar potentialen i att utveckla förortskontorshubbar utanför centrala affärsdistrikt, för närvarande är detta kanske den mest förbisedda tillgångsklassen. Dessa perifera kontorslokaler harmoniserar väl med de förändrade beteenden som gynnar arbetsplatser närmare arbetstagarnas hem. Dessutom har dessa områden ofta mer attraktiva hyresnivåer, vilket gör dem ekonomiskt överkomliga för hyresgäster, en faktor av betydande relevans med tanke på de rådande makroekonomiska förhållandena. I Stockholm står Farsta och Barkarby ut. Barkarby är mest lovande tack vare infrastrukturutveckling och bostadsprojekt.

"När vi granskar data som är relaterad till kollektivtrafik och infrastruktur, data kring beteenden som exempelvis var människor äter lunch och sköter sina vardagliga ärenden, ser vi bevis som stöder idén om förortskontorshubbar. Det här stärker vårt resonemang i frågan", säger Max Barclay, Head of Advisory och Deputy CEO Newsec.

De djupgående förändringarna i den globala kontorsarbetsmiljön och investeringslandskapet, parallellt med betydande geopolitiska händelser, har gjort marknadstrenderna dynamiska. Särskilt i Norden har det skett en robust återhämtning med en ökad efterfrågan på kontorslokaler. Newsec drar slutsatsen att det finns lovande potential för kontorshubbar utanför stadskärnorna i de nordiska huvudstäderna.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.com/npo

Kontakter
Elin Edelström
Press and Public Relations Director
Mobile: +46 790604080
Elin.Edelstrom@newsec.com

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige